Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Filmy o uzależnieniach

Porady dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików jest bardzo wiele, a każde z nich ma na celu wydłużenie czasu abstynencji oraz odbudowę relacji z rodziną i społeczeństwem. Poza spotkaniami ambulatoryjnymi czy udziałem w programach stworzonych z myślą o osobach uzależnionych od alkoholu, ważna jest także terapia, która powinna zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Alkoholicy mogą korzystać z różnych metod radzenia sobie z chorobą alkoholową, ze stresem oraz trudnościami życiowymi. Ścisłe przestrzeganie zaleceń i korzystanie z podsuwanych rozwiązań umożliwia powrót do trzeźwości i normalnego funkcjonowania.