Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Leczenie uzależnień

Alkoholizm – objawy, diagnostyka i leczenie

Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych. W trakcie nadużywania napojów alkoholowych ujawniają się liczne objawy alkoholizmu, które mają całościowo degradujący charakter dla osoby alkoholika, a także jego otoczenia rodzinnego.

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu czyli:

 1. Zwiększa się częstość wypijanego alkoholu,
 2. Zmienia się cel picia (staje się lekiem na niepowodzenia frustracje),
 3. Picie staje się stereotypem (sytuacje związane z piciem dominują życie, narasta niepokój, drażliwość w sytuacji niemożności napicia się),
 4. Alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych (prowadzenie pojazdów, picie w pracy, w ciąży i karmienia piersią),
 5. Notuje się incydenty upojenia,
 6. Picie alkoholu niepokoi i osoby z otoczenia sugerują odstawienie lub ograniczenie picia,
 7. Picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych – „ picie na klin”,
 8. Nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem ( pojawią się tzw. Luki pamięciowe) 

OZNACZA, ŻE PICIE ALKOHOLU STAJE SIĘ PROBLEMEM

DLATEGO KONIECZNA JEST DOKŁADNA DIAGNOSTYKA, KTÓREJ MOŻESZ DOKONAĆ U NAS

 

Choroba alkoholowa i problem rodziny dysfunkcyjnej

Przelewanie piwa do kuflaNiewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, skąd bierze się właśnie takie podejście. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rodzinie, w której obecny jest problem alkoholowy. 

Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli o szukaniu jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mino narastających nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenie, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody.

Taki sposób funkcjonowania jest charakterystyczny dla WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
Za jego istnienia przeważają takie zachowania jak:

 1. Poddanie się rytmowi picia alkoholika,
 2. Przejmowanie za niego odpowiedzialności, 
 3. Obsesyjne kontrolowanie go,
 4. Pomaganie i nadmiernie opiekowanie się nim (niedopuszczanie aby ponosił pełne konsekwencje swojego picia i swoich zachowań),
 5. Zaniedbywanie samego siebie,
 6. Częste zaprzeczanie faktom (zwłaszcza temu, że partner jest uzależniony od alkoholu i stosowanie zasady „rodzinnych brudów nie pierze się na zewnątrz”).

Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Tu jednak kryje się problem trudności w podjęciu działań, mających na celu przeciwstawienie się alkoholizmowi członka rodziny. Krewni osoby pijącej odczuwają dyskomfort, związany z błędnym przekonaniem, że wystąpią przeciw niej.

Pozostaje postawić pytanie, jak się zachować i co robić żeby niedomagać w piciu. Dlatego proponujemy Tobie aby sięgnąć po odpowiednie wskazówki i podpowiedzi jakich możesz uzyskać u Nas.

 

Uzależnienie od alkoholu a DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Takie funkcjonowanie rodziny a w szczególności wychowywanie dzieci jest niemożliwe.

Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. Warto zatem aby DDA zaznajomiły się ze zbiorem praw, które powinny ułatwić rozliczenie z przeszłością i pomóc w dokonywaniu zmian w swoim życiu. I żyć w taki sposób w jaki sam chce. 

Doświadczenia członków rodziny dysfunkcyjnej dotkniętej alkoholizmem są różne i zależą od wielu czynników. Poszczególne osoby różnią się między sobą pod względem nasilenia i rodzaju problemów. Choroba alkoholowa wywarła jednak na nich wszystkich wiele podobieństw w sferze skutków.
A znajomość podobieństw stanowi podstawowa pomoc jakiej chcemy Ci udzielić w formie terapii.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /usr/home/netmonster/domains/agnusterapia.pl/public_html/templates/agnus/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /usr/home/netmonster/domains/agnusterapia.pl/public_html/templates/agnus/html/modules.php on line 39