Alkoholizm w rodzinie

Nie od dzisiaj wiadomo, że jeśli jedna osoba w rodzinie ma kłopot z alkoholem, to problem ten dotyczy wszystkich jej członków. Nadużywanie napojów alkoholowych może stanowić nie tylko przeszkodę we wspólnym spędzaniu czasu, ale może mieć też negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie całej rodziny. Udowodniono, że im częstszy kontakt i silniejsza więź emocjonalna z alkoholikiem, tym wyrządzane szkody są większe. Sprawdź, jak alkoholizm oddziałuje na rodzinę, a także dowiedz się, jak można pomóc pijącej osobie.

Nałóg alkoholowy – jedna z najgorszych chorób społecznych?

Para siedzi na ławce i pije piwo ze szklanych butelekAlkoholizm w rodzinie stanowi poważną chorobę społeczną, ponieważ cierpi na nią nie tylko osoba uzależniona, ale właściwie całe najbliższe otoczenie alkoholika. Człowiek spożywający alkohol w sposób szkodliwy dostarcza problemów emocjonalnych, finansowych oraz życiowych, które mogą przybierać różne rozmiary. W takiej rodzinie wszyscy mogą mieć pretensje do siebie, a dzieci dorastające w takim systemie bardzo często wyrastają na ludzi z zaniżonym poczuciem wartości, żalem, złością oraz różnego rodzaju urazami psychicznymi. Nie jest łatwo jednoznacznie sprecyzować moment, w którym napoje alkoholowe przestają być przyjemną używką, a stają się nieodłącznym elementem codziennej egzystencji. Trzeba zdawać sobie sprawę, że osoba, która zmaga się z chorobą alkoholową, zostanie alkoholikiem do końca życia, a żadne inne próby „oszukania” organizmu tak naprawdę nic nie wskórają. Niestety w większości przypadków alkoholizm zostaje rozpoznany zbyt późno, a sama osoba uzależniona na ogół wypiera ze świadomości fakt, że może być ofiarą nałogu.

Fazy przystosowania do życia w rodzinie z alkoholizmem

Jak już wyżej zauważono, rodzina z problemem alkoholowym reprezentuje system zaburzonych wartości, uniemożliwiając jej członkom prawidłowe funkcjonowanie. Dysfunkcjonalność ta nie pojawia się jednak nagle. Psychoterapeuci zaobserwowali, że istnieje kilka etapów przystosowania do życia w rodzinie z alkoholizmem:

  • faza pierwsza, charakteryzująca się sporadycznymi incydentami nadmiernego picia, rozwijającym się systemem wymówek osoby pijącej, a także zaprzeczaniem obecności problemu alkoholowego,
  • faza druga, w której wraz z nasilającym się uzależnieniem od alkoholu rośnie izolacja rodziny, coraz więcej energii, myśli oraz aktywności jej członków zaczyna się koncentrować wokół picia, w tej fazie dochodzi też do pogorszenia relacji małżeńskich,
  • faza trzecia, objawiająca się przede wszystkim rezygnacją z prób sprawowania kontroli nad zachowaniami osoby pijącej, a skupianiem się nad zmniejszaniem skutków i kosztów picia, na tym etapie często można zaobserwować rozwój różnego rodzaju zaburzeń dziecięcych takich jak kłopoty ze snem, zaburzenia zachowania, trudności emocjonalne itp.
  • faza czwarta, w której partner lub partnerka osoby pijącej zaczyna kierować życiem całej rodziny, dzięki czemu system staje się nieco stabilniejszy i zorganizowany w taki sposób, że szkody związane z piciem są nieco mniejsze,
  • faza piąta, w której najbliższe osoby odseparowują się od alkoholika, a następnie dochodzi do fizycznego oraz niekiedy również prawnego rozstania, w tej fazie rodzina koncentruje się na poszukiwaniu nowej jakości życia,
  • faza szósta, która pojawia się jedynie wtedy, gdy alkoholik żyje i jest w stanie podjąć specjalistyczną terapię, co oznacza powrót do trzeźwości oraz ukierunkowanie rodziny na nowe wzorce życiowe.

Alkoholizm w rodzinie – jakie konsekwencje niesie ze sobą?

Nawet kiedy alkoholu nadużywa wyłącznie jedna osoba z rodziny, konsekwencje tego postępowania tak naprawdę odczuwają wszyscy jej członkowie. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest przede wszystkim przepełnione ogromnym stresem, kontaktem z patologicznymi zachowaniami oraz pozostawaniem w sytuacji chronicznego zagrożenia. Co więcej, u członków takiego systemu bardzo często rozwijają się różnego rodzaju zaburzenia psychosomatyczne i nerwice, które prowokują do sięgania po środki przeciwbólowe czy nasenne, które także mogą prowadzić do rozwoju uzależnienia.

Podsumowanie

Osoba nadużywająca alkoholu ma bardzo duży wpływ na życie całej rodziny. W takich systemach rodzinnych zwykle wszystkie działania są skoncentrowane na osobie pijącej, która wraz z rozwojem uzależnienia stopniowo traci nad sobą kontrolę. W większości sytuacji jedynym wyjściem jest poszukiwanie pomocy w ośrodku terapii uzależnień. W takiej placówce osoby z rodzin z problemem alkoholowym mogą uzyskać nie tylko szczegółowe informacje dotyczące nałogu, ale także otrzymać fachowe wsparcie w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.