Raportuj komentarz

Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest tutaj zapomnienie o atmosferze wyniesionej z domu, o wadach rodziców, o złych nawykach otoczenia. Tylko w ten sposób możemy nauczyć się być naprawdę sobą i sprawdzić, do czego jesteśmy zdolni. Jako niezależne jednostki. No a później nauczyć się kontrolować samych siebie.