Czym jest Siła Wyższa i dlaczego warto się do niej zwracać podczas leczenia?

Chociaż „Siła Wyższa” kojarzy się większości z nas z Bogiem czy innym wszechmocnym bytem, takie ścisłe definiowanie tego pojęcia wcale nie jest konieczne. Za Siłę Wyższą uważa się wszystko, co motywuje do walki z uzależnieniem, czy będzie to wytchnienie w religii, czy pociecha w najbliższych, czy piękne wspomnienia, czy nawet otaczająca przyroda.

Stwórz swoją siłę, która Cię zmotywuje.

Koncepcja Siły Wyższej powstała w odpowiedzi na duchowe potrzeby osób uzależnionych i może, choć nie musi mieć związku z Bogiem chrześcijańskim. Po raz pierwszy wprowadzono ją na spotkaniach klubów AA, ale szybko rozprzestrzeniła się także po innych grupach wsparcia i ośrodkach leczenia uzależnień, jako jeden z motorów całego procesu powrotu do zdrowia. Nie ma jednej definicji Siły Wyższej – dla jednych Siłą Wyższą może być drugi człowiek, np. ukochana osoba albo terapeuta. Inni mogą szukać jej w modlitwie, niezależnie od swojego wyznania. Nie jest też powiedziane, że Siła Wyższa musi być tylko jedna, jak również, że jej obraz nie może ewoluować ani się zmieniać w trakcie terapii.

W co wierzyć?

Wiara pomaga znaleźć siłę wewnątrz siebie – siłę, która zachęci do walki, pomoże w jej trakcie i ukoi nerwy po terapii. Ważne jest, żeby każdy odnalazł tę siłę sam – bez pomocy czy sugestii – ponieważ powinna ona wywodzić się z własnych refleksji. Siła Wyższa jest odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę wiary – niekoniecznie we wszechpotężną istotę, która nad człowiekiem czuwa. Jest odpowiedzią na potrzebę wiary we własny sukces. Oczywiście, nie każdy potrzebuje Siły Wyższej do wyjścia z nałogu. Niemniej, dla wielu jest ona dodatkowym motywatorem do działania, dzięki któremu przestają oni myśleć o wyjściu z nałogu i powrocie do zdrowia jak o czymś nieosiągalnym. Dzięki Sile Wyższej, „nieosiągalny sen” staje się po prostu nieodległym celem.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.