Depresja alkoholowa

Szacuje się, że u około połowy osób nadużywających alkoholu przynajmniej raz w życiu pojawia się zaburzenie depresyjne o nasileniu chorobowym wymagającym leczenia. Typowe objawy dla depresji u alkoholików to przede wszystkim niska samoocena, brak wiary w siebie, przygnębienie oraz poczucie winy. Zaburzenie depresyjne może być zarówno przyczyną problemów z alkoholizmem, jak i rozwinąć się jako powikłanie choroby alkoholowej. 

Alkohol i stany depresyjne – jaki jest związek?

Badania przeprowadzone przez naukowców dowodzą, że istnieje duży związek między nadużywaniem alkoholu a depresją. W sytuacji jednak kiedy zaczyna używać picia jako pretekstu do zaglądania do kieliszka i zachowanie to, staje się coraz częstsze, organizm potrzebuje coraz większych dawek alkoholu. Nadużywanie alkoholu nie rozwiąże żadnego problemu, a już na pewno depresji, która w rzeczywistości będzie tylko się nasilać. Poczucie przygnębienia i braku wiary w siebie zostaną zażegnane tylko na chwilę, aby następnie wrócić ze zdwojoną siłą.

Dlaczego alkohol może prowadzić do depresji?

Nie ulega wątpliwości, że nadmierne spożywanie trunków alkoholowych może prowadzić do stanów depresyjnych. Przede wszystkim alkohol zmienia płynność błon komórkowych i oddziałuje na układy neuroprzekaźników mózgowych takich jak serotonina, dopamina oraz noraderalina. Komórki nerwowe korzystając z tych neuroprzekaźników, uczestniczą w kierowaniu różnego rodzaju funkcjami mózgowymi. Rezultatem działania alkoholu na aktywność neuroprzekaźników jest rozwój różnych zaburzeń, w tym depresji. W odniesieniu do stanów depresyjnych szczególną uwagę zwraca się na wywołane częstym spożywaniem alkoholu obniżenie aktywności układu serotoninergicznego. Dowiedziono bowiem, że pojawienie się objawów depresyjnych jest ściśle związane z obniżeniem aktywności tego układu, a środki farmakologiczne oddziałujące na układ serotoninergiczny są zaliczane do jednej z podstawowych grup leków przeciwdepresyjnych.

 

 Jakie objawy wskazują na depresję alkoholową?

Symptomy depresji alkoholowej mogą różnić się w zależności od poszczególnych sytuacji. Jeśli do depresji dochodzi w momencie nagłego odstawienia alkoholu, wówczas mamy do czynienia z objawami typowymi dla tzw. zespołu abstynencyjnego (zwykle pojawiają się one w ciągu pierwszych trzydziestu sześciu godzin od odstawienia). Objawy zespołu abstynencyjnego to przede wszystkim:

  • rozdrażnienie,
  • bezsenność,
  • brak apetytu,
  • bóle głowy,
  • stres,
  • w ciężkich przypadkach: halucynacje, lęki, urojenia.

Ponadto występuje jeszcze wtórna depresja alkoholowa, na którą mogą wskazywać takie symptomy jak przygnębienie, głęboki pesymizm, spowolnienie, niska samoocena, brak poczucia sensu życia, zmęczenie oraz brak odczuwania przyjemności z wykonywania czynności, które do tej pory cieszyły. Wszystkie te objawy mogą w rezultacie nie tylko utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale nawet prowadzić do podejmowania prób samobójczych przez osobę uzależnioną. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozpoznanie objawów depresji i podjęcie odpowiedniego leczenia.

W jaki sposób przebiega leczenie depresji alkoholowej?

Lekarze, rozpoznając objawy depresyjne, bardzo często koncentrują się na farmakologicznym postępowaniu leczniczym, które ma na celu redukcję owych objawów. Natomiast pomijają lub pomniejszają rolę podwójnej diagnozy, przez co uzależnienie od alkoholu nie jest rozpoznawane przez długi czas. W takich sytuacjach leczenie zwykle nie przynosi pożądanych efektów. Wybór odpowiedniej metody leczenia jest decyzją niezwykle trudną, gdyż błąd w tym zakresie może prowadzić do niepowodzenia całego procesu leczniczego. U osób cierpiących na stany depresyjne leczenie musi być uzgodnione z psychiatrą. Trzeba pamiętać, że objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom depresyjnym bardzo często uniemożliwiają lub w dużym stopniu ograniczają osiąganie postępów w terapii.

Trudniejszą grupę pacjentów z depresją alkoholową stanowią osoby, u których zdiagnozowano wtórną postać tego schorzenia. U takich jednostek zaburzenia depresyjne wystąpiły w momencie trwania nałogu, a sam przebieg choroby może być bardzo ciężki i skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. Depresja w takich przypadkach na ogół jest o wiele bardziej zaawansowana niż u osób niepijących. Aby leczenie depresji alkoholowej było skuteczne, kluczowe znaczenie ma odpowiednia motywacja chorego do wyzdrowienia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim osoby z najbliższego otoczenia.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.