Dlaczego alkoholik bywa agresywny?

Alkohol różnie wpływa na ludzi. U jednych wywołuje tzw. „głupawki”, rozluźnia, wprowadza w dobry nastrój. Nieśmiałym dodaje odwagi, pewności siebie. Ci, co są spokojni, cisi na co dzień – stają się bardziej hałaśliwi. Inni pod jego wpływem zaczynają zachowywać się agresywnie w stosunku do otoczenia, w którym się znajdują. Robią to, czego na trzeźwo w życiu by nie zrobili.

Zakłócenie normalnej pracy mózgu

Alkoholik, który się tak zachowuje, niszczy rodzinę, najbliższych. Krzywdzi siebie i popełnia coraz więcej błędów. Najczęściej winna jest temu choroba – uzależnienie od alkoholu. Problem ten dotyczy bardziej mężczyzn niż kobiety. Jednak jego skutki odczuwają dzieci i osoby dorosłe. Napady agresji u alkoholików wynikają z nagromadzonej w nim złości, frustracji, irytacji, niezadowolenia i innych podobnych objawów towarzyszących chorobie alkoholowej. Awantury, wdawanie się w bójki, wandalizm, bicie innych, stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, wyrządzanie innych szkód – alkohol może pobudzać agresję poprzez zakłócanie właściwej pracy mózgu. Normalnie powstrzymuje on zachowania impulsywne, jednak po większej dawce alkoholu, proces przetwarzania tego typu informacji jest zaburzony. Akty agresji i przemocy może wyzwalać także stan zespołu abstynencyjnego, kiedy poziomu alkoholu w organizmie spada (zjawisko tzw. głodu alkoholowego).

Subiektywne poczucie prowokacji

Zachowania impulsywne u alkoholików zachodzą także pod wpływem subiektywnego poczucia, że zostali w jakimś sensie sprowokowani przez otoczenie lub czują zagrożenie. Alkoholik źle może odbierać różne społeczne sygnały, źle oceniać sytuację i podejmować właśnie agresywne działania. Zazwyczaj jednak samotny człowiek pod wpływem alkoholu nie będzie stosował przemocy. Znaczenie może mieć także kwestia hormonów. U mężczyzn występuję testosteron – im wyższy jego poziom, tym przejawy wrogości i agresji mogą być mocniejsze. Z kolei im mniej jest serotoniny, tym bardziej pobudzona jest u nich drażliwość.

Dzieciństwo i temperament

Agresywne zachowania alkoholika mogą mieć też związek z jego dzieciństwem. Jeśli był świadkiem lub ofiarą przemocy alkoholowej, wychowywał się w rodzinie, gdzie alkohol był na porządku dziennym, to te wzorce może powielać w życiu dorosłym. Nieświadomie będzie naśladował role agresorów lub ofiar. Agresja może uaktywnić się także u osób, u których miały miejsce komplikacje okołoporodowe, uszkadzające układ nerwowy. Na agresywne zachowanie może wpływać także temperamentny charakter, szukanie różnych doznań. Do przemocy czasami prowadzi przebywanie w środowisku młodych przestępców czy brak nadzoru ze strony rodziców.

Nie czekaj, działaj!

Co zrobić, gdy ma się do czynienia z agresywnym alkoholikiem na co dzień? Na pewno dobrze jest uświadomić osobie pijącej jej zachowanie i jego skutki. Nie trzeba też się wstydzić i należy śmiało poprosić o pomoc instytucjonalną czy psychologiczną, jaka jest oferowana współuzależnionym lub ofiarom przemocy domowej. Rozwiązaniem jest skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe. Trzeba złożyć wniosek do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która może skierować go na badania do biegłego, a ten kolei decyduje o potrzebie odwyku. Trzeba tylko zebrać dowody potwierdzające, że alkoholik swoim zachowaniem :

  • wpływa na demoralizację nieletnich,
  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • zakłóca porządek publiczny,
  • uchyla się od pracy.

Wystarczy, że wystąpi jeden z tych czynników. Zeznania świadków (w tym rodziny), protokoły z interwencji policyjnej, rachunki z izby wytrzeźwień czy informacje od szkolnego psychologa bądź pedagoga dotyczące sytuacji rodzinnej będą świadczyć o tym jak wygląda problem. O charakterze leczenia (zamknięte czy otwarte) decyduje biegły. Jeśli uzna, że konieczna jest hospitalizacja, to wówczas składa stosowny wniosek do sądu i na podstawie takiego orzeczenia chory jest przyjmowany na oddział szpitalny.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.