Dlaczego alkoholizm wywołuje agresję?

Choroba alkoholowa to niezwykle poważna przypadłość, która często wiązana jest z zachowaniami agresywnymi. Okazuje się, że ten stereotyp jest prawdziwy, a agresja jest typowym symptomem nadużycia alkoholu i objawem zespołu abstynencyjnego. Skąd jednak bierze się agresja u alkoholików i dlaczego choroba ta generuje impulsywność, nerwowość i rozdrażnienie?  

Agresywny alkoholik – specyfika agresji w alkoholizmie

  Nie można powiedzieć, że alkohol musi wywołać agresję i jest z nią nierozerwalnie związany. Jednak agresywne zachowania u osób nadużywających alkoholu są powszechne i często występujące. Postawa bojowa, roszczeniowa i ofensywna sprawia, że alkoholicy często wpadają w konflikt z prawem. Mają problemy w relacjach społecznych i rodzinnych. Biorą udział w kłótniach i stają się prowodyrami awantur i bójek. Takie destrukcyjne zachowania mają swoją etiologię w sposobie, w jaki alkohol działa na ludzki mózg. Osoba trzeźwa inaczej reaguje na bodźce, realistycznie ocenia sytuacje i nie daje się łatwo sprowokować. Jest w stanie przewidzieć konsekwencje swojej ewentualnej agresji i potrafi zapanować nad swoim zachowaniem. Alkoholik, będąc pod wpływem wysokoprocentowych trunków, zostaje pozbawiony zahamowań. Zaburzony zostaje proces odbierania i interpretowania bodźców, oceny sytuacji i potencjalnych zagrożeń. Dlatego reakcje alkoholika są impulsywne i niejednokrotnie wyolbrzymione oraz nieadekwatne. Nie bez znaczenia są: upośledzenie moralności u osób długotrwale spożywających alkohol, brak empatii i zaburzenia w gospodarce hormonalnej.  

Hormony u alkoholika przyczyną agresji

  Okazuje się, że im wyższy poziom testosteronu u mężczyzn, spożywających alkohol, tym częstsze i bardziej nasilone stają się zachowania agresywne. Mężczyzna może poczuć się sprowokowany cudzym zachowaniem, a także zagrożony, nawet jeśli nie ma obiektywnych przesłanek ku temu. U alkoholika następuje odmienne postrzeganie rzeczywistości, zatem nic dziwnego, że pojawiają się nieadekwatne reakcje. Warto zwrócić uwagę na poziom serotoniny – obniżona wartość tego hormonu wywołuje drażliwość i nadmierną pobudliwość, skutkującą agresją. Hormony tłumaczą agresywne zachowania alkoholika, nie są jednak jedyną ich przyczyną.Agresja traktowana jest jako zaburzenie zachowania generowane długotrwałym spożywaniem alkoholu. Może również stanowić wynik zespołu abstynencyjnego. Okazuje się, że alkoholik wskutek odstawienia alkoholu jest rozdrażniony, pobudliwy i skłonny do impulsywnych zachowań. Może stać się agresywny, gdyż jego organizm nie radzi sobie z brakiem alkoholu, do którego się przyzwyczaił. Dla organizmu osoby długotrwale pijącej normą jest funkcjonowanie pod wpływem alkoholu. Dlatego nagły brak codziennej dawki procentów wywołuje wewnętrzny niepokój, frustrację i właśnie agresję. Rozpatrując zatem zachowania agresywne u osób uzależnionych od alkoholu, należy rozgraniczyć dwie ich fundamentalne przyczyny – wpływ samego alkoholu na człowieka, a także konsekwencje uzależnienia. Alkohol, jak wiadomo, zawsze oddziałuje na ludzkie zachowanie. Po spożyciu nawet niewielkiej jego ilości człowiek czuje się inaczej i w zależności od usposobienia i indywidualnych predyspozycji, może stać się weselszy, pewniejszy siebie, bardziej odważny i rozmowny, a także kłótliwy i agresywny. Wpływ alkoholu na ludzkie zachowanie jest nieunikniony i uwidacznia się w różny sposób. Jednak u osób uzależnionych do przyczyn agresji dochodzą dodatkowo czynniki wnikające typowo z uzależnienia. Nałóg odciska swoje piętno na osobowości alkoholika.

Czym skutkuje agresja w alkoholizmie?

  Oczywistym jest, że agresywne zachowania mają swoje konsekwencje w codziennym funkcjonowaniu alkoholika i wpływają na jego życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Czym może skutkować agresja? Okazuje się, że następstwem agresywnych zachowań może być:

  • rozpad rodziny – agresywny alkoholik staje się przyczyną przemocy domowej. Może nie tylko generować awantury, ale również posuwać się do przemocy fizycznej wobec współmałżonka i dzieci. Wtedy najczęściej rodzina zostaje rozbita i strona pokrzywdzona porzuca agresywnego alkoholika;
  • utrata pracy i obniżenie statusu finansowego – agresywne zachowania w pracy są niedopuszczalne. Nie dziwi fakt, że alkoholik może z łatwością stracić pracę, jeśli zaczyna wykazywać impulsywne, drażliwe i agresywne reakcje wobec współpracowników;
  • odsunięcie z życia społecznego – nikt nie chce przebywać z osobą, która jest agresywna, zatem od alkoholika stopniowo odsuwają się przyjaciele i znajomi, a nie potrafiąc zmienić swojego zachowania, osoba pijąca zostaje sama;
  • obrażenia fizyczne – pijany alkoholik nie przewiduje konsekwencji swojego zachowania, jest zatem narażony na pobicie, gdyż sam prowokuje do bójek.

Skutki agresji w alkoholizmie są zatem druzgocące, jednak mimo to alkoholik nie potrafi przerwać swojego uzależnienia. Wymaga profesjonalnej pomocy i chęci zaprzestania picia, aby móc wrócić do normalnego funkcjonowania i odzyskać utracone wartości.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.