Dlaczego dzieci sięgają po używki?

We współczesnym świecie dzieci i młodzież coraz częściej ulegają różnego rodzaju uzależnieniom. Najmłodsi członkowie rodzin coraz częściej sięgają nie tylko po alkohol czy papierosy, ale także po inne środki odurzające, jak narkotyki czy dopalacze. Dlaczego młodzież coraz częściej popada w różne uzależnienia? Czemu uciekają ze swoimi problemami w używki? A przede wszystkim – jakie to ma konsekwencje dla ich organizmu i psychiki?

Czemu dzieci sięgają po używki?

Przyczyn, przez które dzieci sięgają po środki odurzające, jest wiele. Wśród nich wyróżniamy zarówno problemy związane z nieodpowiednią socjalizacją, wynikającą z sytuacji w domu, konflikty w grupie rówieśniczej, czy też chęć przypodobania się im i wiele innych.

W przypadku alkoholu, jeśli ten jest nadużywany w domu, to jego spożycie dla dziecka, który czerpie wzorce od rodziców, staje się normalnym elementem życia. Według badań, dzieci wychowujące się w domach, w których jedno z rodziców nadużywa alkoholu, mają czterokrotnie większą szansę na to, że w przyszłości same będą alkoholikami. Chodzi tu nie tylko o zaczerpnięty wzorzec, ale także o brak zrealizowanych potrzeb w obrębie rodziny.

Z drugiej strony młodzież, dla której po siódmym roku życia grupa rówieśnicza staje się naturalnym środowiskiem, mogą ulegać presji swoich równolatków. Na tym etapie to oni wydają najważniejsze dla dziecka opinie, a że współcześnie picie alkoholu wśród młodych ludzi jest najzwyczajniej modne (co wynika także z idealizowania hedonistycznego sposobu życia), abstynencja często spotyka się nie tylko z krytyką, ale i wyśmianiem. W celu więc zachowania „twarzy” młoda osoba sięga po alkohol. Jedną z oczywistych przyczyn jest również bunt wobec starszych pokoleń i „przestarzałych” wzorców.

Alkohol jednak często staje się także metodą na ucieczkę od problemów. Obecnie rodzice, chcąc zapewnić swojemu dziecku dobrobyt materialny, często zapominają o tym, że dziecko nie wymaga jedynie pieniędzy, ale także kontaktu z matką czy z ojcem. Nierzadko też problemy pociech są nierozumiane, przez co bagatelizowane. Mogą one wówczas sięgać po alkohol, gdyż pozwala on „oderwać się” od ich kłopotów.

Oprócz alkoholu młodzież z podobnych przyczyn wybiera także inne używki. Ze względu na wzorce kulturowe, szczególnie związane ze środowiskiem hip-hopu czy reggae, młodzież coraz częściej sięga po narkotyki, takie jak marihuana czy haszysz. Pomagają im nie tylko rozluźnić się, oderwać się od codzienności, a niekiedy i od rzeczywistości przy „wkręcaniu faz”.

Młodzi ludzie niekiedy sięgają również po cięższe środki odurzające w momencie, gdy czują się przytłoczeni obowiązkami – duża ilość nauki, oczekiwania rodziców względem osiągnięć, często nie tylko w szkole, skłaniają nastolatków do zażycia twardych narkotyków, jak amfetamina, która „ułatwia” naukę i wykonywanie innych czynności, dodając energii.

Ostatecznie, narkotyki, alkohol i dopalacze, kojarzone są dzisiaj przez młodzież po prostu jako urozmaicenie spotkania, element dobrej zabawy, bez którego nie może się odbyć żadna impreza.

Konsekwencje dla organizmu dziecka

Alkohol i inne środki odurzające potrafią wyrządzić ogromne spustoszenie w organizmie ludzi dorosłych, jednak u dzieci skutki zażywania ich mogą być wyjątkowo katastrofalne. Wynika to z faktu, że organizm dziecka czy nastolatka nie jest jeszcze w pełni uformowany. Przede wszystkim dzieci przez fakt, że układ nerwowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, są bardziej narażone na popadnięcie w nałóg. Z tego samego względu mogą również dużo mocniej odczuwać efekty zażycia określonych substancji. Upośledzeniu również mogą ulec procesy myślowe i poznawcze, może dojść także do uszkodzenia słuchu czy wzroku. Przyjmowanie środków odurzających ma też swoje konsekwencje w życiu społecznym – choć dziecko zyskuje akceptację ze strony określonej gromady w swojej grupie rówieśniczej, to często oddala się od najbliższych mu osób, w tym rodziny. Ponadto, używki, tak samo dorosłych, jak i dzieci, pozbawiają hamulców, przy czym w tym przypadku mówimy o młodych ludziach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z życiem – problemy z koncentracją, uczucie zmęczenia, a także obniżona sprawność intelektualna czy zaniedbywanie obowiązków szkolnych rzutują na wyniki w nauce, co może odbić się na późniejszym rozwoju intelektualnym czy zawodowym. Młody człowiek, działający pod wpływem środków odurzających może także wcześnie popaść w konflikt z prawem, zamykając w ten sposób wiele życiowych dróg.

Przeciwdziałanie uzależnieniom u młodzieży

Jedną z najważniejszych zasad, jakiej rodzice powinni się trzymać, jest nawiązanie jak najlepszych relacji ze swoimi pociechami. Dzięki temu łatwiej będzie zaobserwować potencjalne zmiany w zachowaniu, jak i pogorszenie stanu zdrowotnego dziecka. Ważne jest też, by nie lekceważyć jego spraw – z perspektywy nastolatka kłopoty w szkole czy w grupie rówieśniczej mogą być ogromnym problemem, kiedy ze strony rodzica – jedynie błahostką. Należy pamiętać, że nasze pociechy inaczej postrzegają swoje kłopoty, niż my. Ważne jest też budowanie świadomości u swojego dziecka, dotyczącej szkodliwości środków odurzających, a także konsekwencji, jakie mogą one wywołać nie tylko pod względem zdrowotnym, ale także psychicznym i społecznym. Jeśli natomiast dziecko zaczyna korzystać z używek lub też popada w uzależnienie – warto zwrócić się do profesjonalnego terapeuty, który ma doświadczenie w pracy z młodzieżą. Młody człowiek potrzebuje bowiem osoby, która wykaże się empatią i pełnym zrozumieniem dla jego kłopotów. Nauczy go też rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi inaczej niż poprzez picie alkoholu czy zażywanie środków odurzających.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.