Dlaczego terapia grupowa jest ważna?

W dzisiejszych czasach coraz mniejszą wagę przykładamy do komunikacji międzyludzkiej, rzadko ze sobą rozmawiamy, dzielimy się swoimi emocjami, przemyśleniami, często poprzestajemy jedynie na wymianie niezbędnych informacji. Takiemu zachowaniu sprzyja brak czasu, który nie pozwala na regularne spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Brak aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym lub przenoszenie go do Internetu sprawia, że komunikacja w grupie kilku lub kilkunastu osób wydaje nam się znacznie trudniejsza niż indywidualny kontakt z terapeutą. Może jednak warto się przełamać i spróbować terapii grupowej? Jakie korzyści niesie tego typu leczenie? O tym w poniższym artykule.

Czym różni się terapia grupowa od indywidualnej?

W przeciwieństwie do terapii indywidualnej, w terapii grupowej uczestniczy równocześnie kilka lub kilkanaście osób. Obecność ludzi o podobnych problemach pozwala dostrzec podobieństwo sytuacji, w której znalazła się osoba uzależniona. Grupa stanowi swojego rodzaju lustro, w którym uczestnik może się przejrzeć i z nieco innej perspektywy zrozumieć mechanizmy uzależnienia. Terapia w grupie to jednak nie tylko problem łączący uczestników i jego leczenie, ale również skupienie się na interakcjach zachodzących pomiędzy członkami grupy. Terapeuta ma za zadnie obserwowanie, w jaki sposób odnoszą się do siebie uczestnicy, jakie prezentują postawy, przekonania, myśli. Zaobserwowanie tego typu zachowań podczas terapii indywidualnej jest bardzo trudne, gdyż interakcja pomiędzy pacjentem a terapeutą różni się od tej pomiędzy współuzależnionymi.

terapia grupowa

Jakie korzyści daje grupa?

Podstawową korzyścią terapii grupowej jest możliwość skonfrontowania swoich przekonań nie tylko z terapeutą, lecz również z innymi, „zwykłymi” ludźmi. Terapia grupowa pozwala na zaobserwowanie tego samego problemu z wielu różnych perspektyw. Również dobór członków grupy nie jest przypadkowy, pierwsze spotkanie przed przydzieleniem do grupy odbywa się indywidualnie z terapeutą, który na tej podstawie podejmuje decyzję o przydzieleniu osób do odpowiednich grup. Ma to na celu skonstruowanie grupy o jak największym zróżnicowaniu pod względem doświadczeń, przekonań oraz statusu społecznego. Taki dobór uczestników pozwala uzyskać żywą dyskusję pomiędzy uczestnikami. Zróżnicowanie grupy sprawia, że często w jej członkach odnajdujemy osoby, które utożsamiamy z bliskimi osobami z życia codziennego np. z rodzicami, rodzeństwem, partnerem, szefem itp. Tego typu odniesienia dają pacjentom szansę na ponowne przeżycie, zrozumienie i odbudowanie relacji z przeszłości. Presja grupy często działa motywująco, gdyż wiemy, że w przypadku porażki będziemy musieli o niej opowiedzieć na forum grupy.

Terapia grupowa a relacje międzyludzkie

Ludzie uzależnieni często mają problemy z odpowiednim funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z nawiązywaniem głębszych relacji. Terapia grupowa stwarza warunki do krytycznej oceny swoich zachowań względem społeczeństwa. Zagłębianie się w interakcje pomiędzy uczestnikami, tworzenie więzi oraz rozwijanie swoich zdolności interpersonalnych pozwala osobom wyobcowanym uczyć się pozytywnych wzorców relacji międzyludzkich.

Udział w grupie terapeutycznej to niezwykłe przeżycie, znacznie różniące się od terapii indywidualnej. Terapia grupowa pozwala na prawdziwe spotkanie się zarówno ze swoim problemem, jak i z podobnymi problemami innych ludzi. Nie są to jednak terapie zamienne, dlatego też należy pamiętać, że o wyborze formy terapii powinien zadecydować specjalista.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.