Dorosłe dzieci alkoholików. Czy możesz być obciążony chorobą alkoholową?

W telewizji i w prasie coraz częściej mówi się o syndromie Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce żyje około półtora miliona dzieci alkoholików*. Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, dzieciństwo bardzo silnie definiuje nasze dorosłe życie. Dorosłe dziecko alkoholika często nie wie, że to właśnie dorastanie w domu, gdzie nadużywano alkoholu jest źródłem jego problemów w życiu osobistym. Brak tej świadomości sprawia, że tacy ludzie rzadko trafiają na terapię.

Czy jesteś obciążony chorobą alkoholową?

Najpoważniejszym obciążeniem osób wychowanych w domu, w którym nadużywało się alkoholu, jest skłonność do nałogu. Choć alkoholizm nie jest chorobą genetyczną naukowcy twierdzą, że każdy z nas rodzi się z mniejszą lub większą skłonnością do uzależnień. U DDA problem ten jest znacznie większy, co obrazują dane pokazujące dużą liczbę osób uzależnionych od alkoholu wśród DDA. Prawdopodobieństwo alkoholizmu wśród osób wychowujących się w rodzinie, gdzie jedno lub dwoje rodziców było alkoholikami, jest czterokrotnie wyższe niż u normalnych osób. Ta zależność, choć mniejsza, dotyczy również wnuków alkoholików. Dlatego też, jeżeli w twojej rodzinie był alkohol, zastanów się nad tym, czy nie masz skłonności do jego nadużywania.

Jak rozpoznać u siebie syndrom DDA?

Dorosłe dzieci alkoholików to często osoby, które z zewnątrz sprawiają wrażenie spełnionych życiowo, odnoszących sukcesy w życiu zawodowym. Cechy charakterystyczne u dzieci alkoholików to silny poziom czujności, potrzeba kontroli oraz wysoki poziom stresu w sytuacjach nieprzewidywalnych. Osoby dotknięte tym syndromem lubią mieć wszystko dokładnie zaplanowane. Powodów takiego zachowania należy upatrywać w braku stabilności w domu rodzinnym. Osoby wychowane w domu, gdzie nadużywało się alkoholu cechuje również antypatia do stałych związków czy posiadania dzieci. Jeżeli już się na nie decydują, nie potrafią z nimi rozmawiać, nawiązać głębszej relacji, często też charakteryzują się wysokim poziomem agresji – krzyk, groźby, kary a nawet przemoc fizyczna.

Jak sobie poradzić z problemami wynikającymi z trudnego dzieciństwa w rodzinie alkoholowej? Najlepiej skorzystać ze specjalnej terapii dla DDA. Jeżeli więc zauważasz u siebie podobne problemy, albo masz w swoim otoczeniu osobę, która w dzieciństwie borykała się z problemem alkoholizmu u swoich rodziców, zachęć ją do pójścia na terapię. Specjalistyczna pomoc pozwoli poradzić sobie z problemem oraz pozytywnie wpłynąć na nawiązywanie relacji międzyludzkich. Bo choć nie udowodniono, że choroba alkoholowa jest genetyczna, to dzieci alkoholików mają jednak bardzo duże skłonności do powtarzania patologicznych wzorców z dzieciństwa.

*Dane z raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.