Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

piątek, 01 luty 2019

Syndrom DDA – na czym polega?

Alkoholizm jest nie tylko poważną chorobą medyczną i społeczną, ale także rodzinną, ponieważ wywiera negatywny wpływ na każdego jej członka. Osoby, którym przyszło dorastać w trudnych warunkach, w rodzinach, w których występował problem alkoholowy, są bardzo często określane jako DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dowiedz się więcej, na czym polega syndrom DDA oraz jakie są jego najbardziej charakterystyczne objawy.

DDA – czym właściwie jest?

Na początku trzeba zaznaczyć, że termin ten ma charakter teoretyczny i w podręcznikach nie funkcjonuje jako odrębna jednostka chorobowa czy zaburzenie osobowości. Przez syndrom DDA należy rozumieć zespół utrwalonych, destrukcyjnych schematów osobowościowych, które wywodzą się z okresu dzieciństwa spędzonego w rodzinie alkoholowej. Co ważne, bycie Dorosłym Dzieckiem Alkoholika zakłada istnienie tzw. podwójnej tożsamości. Oznacza to, że taka osoba pomimo wejścia w dorosłe życie wciąż pozostaje dzieckiem, a wszystko przez nierozwikłane problemy z okresu dzieciństwa. Według Państwowej Agencji Przeciwdziałania Alkoholizmowi podstawowym źródłem syndromu DDA mogą być:

 • niezaspokojone potrzeby i zaniedbania rozwojowe,
 • doznane przeżycia traumatyczne,
 • zakłócone więzi w relacjach z rodzicami.

Charakterystyka osób z syndromem DDA

Wszystkie osoby wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, charakteryzują się specyficznymi cechami, które mogą w większym lub mniejszym stopniu utrudniać im codzienne funkcjonowanie. Przede wszystkim jednostki z syndromem DDA na ogół żyją w przekonaniu, że traumatyczne przeżycia, z którymi mieli do czynienia w okresie dzieciństwa, stanowią ich winę. Takie osoby często doświadczają w rodzinach wielu negatywnych zjawisk, spośród których można wymienić, chociażby przemoc fizyczną i psychiczną, zaniedbywanie ze strony rodziców czy nieustanne konflikty małżeńskie. Wszystko to sprawia, że Dorosłe Dzieci Alkoholików mają trudności z rozpoznawaniem tego, co jest dobre, traktują siebie bardzo poważnie, trudno im nawiązywać bliskie relacje, a także mają kłopoty z identyfikowaniem i wyrażaniem własnych uczuć. Dorosłe Dzieci Alkoholików bardzo często wykazują jedną z dwóch skrajnych postaw życiowych. Albo idą w ślady rodzica, który zmagał się z chorobą alkoholową, zupełnie zapominając o ponoszeniu odpowiedzialności za swoje czyny, albo stają się jednostkami nadzwyczaj odpowiedzialnymi, a co za tym idzie, rezygnują ze wszelkiego rodzaju rozrywek, czują się też niekomfortowo we wszystkich sytuacjach, nad którymi tracą kontrolę. Warto też dodać w tym miejscu, że osoby z syndromem DDA często mają tendencję do wiązania się z osobami uzależnionymi.

Jak się objawia syndrom DDA?

Osoby dorastające w rodzinie, w których pojawił się problem alkoholowy, bardzo często są jednostkami skrytymi i zamkniętymi w sobie, nieumiejącymi się odnaleźć w teraźniejszości. Co więcej, wszystkie sytuacje, z którymi się stykają w życiu, są analizowane przez pryzmat trudnych, niejednokrotnie nawet traumatycznych wydarzeń z przeszłości. Po czym jeszcze można poznać osobę dotkniętą syndromem DDA?

Najczęściej diagnozowane objawy syndromu DDA to:

 • negatywne nastawienie do ludzi,
 • skłonność do izolowania się i zamykania na innych,
 • nieumiejętność nawiązywania głębszych relacji międzyludzkich,
 • lęk przed odrzuceniem i bliskością,
 • zaniżona samoocena, brak wiary w siebie i we własne możliwości,
 • nieustanne poczucie wstydu i lęku,
 • problemy z przeżywaniem radości, relaksu, zabawy,
 • kłopoty ze snem, stany depresyjne, zaburzenia odżywiania.

Ponadto osoby pochodzące z rodzin, w których centralnym problemem była choroba alkoholowa jednego lub obydwojgu rodziców, mogą zmagać się także z objawami fizycznymi. Należą do nich przede wszystkim: drżenie ciała w sytuacjach stresowych, nadmierna potliwość, omdlenia, kołatania serca, suchość w ustach, uderzenia gorąca oraz dolegliwości bólowe o nieuzasadnionej etiologii.

W jaki sposób pomóc osobie z syndromem DDA?

Jedną z podstawowych form pomocy dla osób, które wzrastały w rodzinach z alkoholikami, jest terapia DDA. W dużym skrócie polega ona na uporaniu się z traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, aby móc cieszyć się życiem teraźniejszym. Celem psychoterapii jest przede wszystkim uporządkowanie spraw i relacji z rodzicami, rozstanie się z dzieciństwem, zmiana oceny własnej osobowości, a także nakreślenie planów na najbliższą przyszłość. Terapia DDA jest procesem żmudnym i długotrwałym, gdyż może trwać nawet kilka lat, ale po jej zakończeniu znacząco wzrasta jakość życia i poziom satysfakcji.

Skomentuj