Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Blog
poniedziałek, 24 grudzień 2018 13:43

Jak wytrwać w trzeźwości po terapii?

W momencie, kiedy nałogowiec podejmie decyzję o rozpoczęciu specjalistycznego leczenia terapeutycznego, musi mieć świadomość, że alkoholizm wciąż pozostaje chorobą. Oznacza to, że alkoholik nieprzerwanie jest alkoholikiem, jednak może żyć w trzeźwości, ucząc się na nowo normalnego, zdrowego funkcjonowania. Osoby po odwyku często przeżywają sprzeczne, niekiedy wręcz skrajne emocje, zmagając się z lękiem przed nawrotem uzależnienia. W jaki sposób zachować abstynencję i co należy robić, aby nie powrócić do picia?

Dział: BLOG

Nie od dzisiaj wiadomo, że uzależnienie jednego z członków rodziny ma destrukcyjny wpływ na wszystkich pozostałych domowników. Nazwanie problemu po imieniu oraz powiedzenie o nim dziecku nie jest łatwe. Bo jak to wytłumaczyć kilkuletniemu maluchowi, kiedy kształtuje mu się obraz świata i jego samego? Jeszcze większą trudnością wydaje się racjonalne wyjaśnienie maluchowi sytuacji, kiedy rodzic musi opuścić dom na kilka tygodni, by wyjechać na odwyk. Jak rozmawiać z dzieckiem o tych trudnych kwestiach i w jaki sposób można mu pomóc przetrwać trudny czas rozłąki z mamą lub tatą?

Dział: BLOG

Nie sposób zaprzeczyć, że największy wpływ na psychikę oraz rozwój emocji każdego dziecka ma najbliższe otoczenie, a więc rodzina. To właśnie dzięki niej malec poznaje otaczającą rzeczywistość, uczy się obowiązujących zasad i norm postępowania. Dziecko przychodzi na świat bez żadnych doświadczeń i to opiekunowie są zobowiązani do tego, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i zaspokoić elementarne potrzeby, w tym poczucie bliskości. W jaki sposób rozwijają się zatem dzieci w rodzinach, w których jedno lub obydwoje rodziców mają problem z uzależnieniem?

Dział: BLOG
wtorek, 11 grudzień 2018 12:00

Typy osobowości – którym jesteś?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kieruje ludźmi? Dlaczego jedni mają trudności z okazywaniem emocji, podczas gdy inni są aż nadto wylewni w sferze uczuć? Jak się okazuje, wszystko, co nas określa, to osobowość. Nasze zdolności, zainteresowania, potrzeby, temperament, a nawet cechy fizjologiczne. Jeden z pierwszych podziałów na typy osobowości został stworzony przez greckiego filozofa i lekarza Hipokratesa. Poniżej prezentujemy opis każdej z nich wraz z krótką charakterystyką cech przypisanych do danego temperamentu.

Dział: BLOG
środa, 05 grudzień 2018 11:11

Czy Twoje dziecko umie przepraszać?

Któż z nas nie zna takiej sytuacji. Maluch uderzył kolegę, rozrzucił ze złością wszystkie zabawki, nie wykonał naszego polecenia, a na prośbę, aby przeprosić, zamknęło się w sobie. Słowo „przepraszam” z trudem przychodzi nawet dorosłym, nic więc dziwnego, że dla kilkuletniego dziecka jest to zadanie jeszcze trudniejsze. Nikt z nas nie lubi przyznawać się do błędów, jednak to magiczne słowo stanowi niezwykle ważny element budowania relacji międzyludzkich. Jak zatem nauczyć dziecko przepraszać?

Dział: BLOG