Jak piją kobiety?

Myśląc o alkoholizmie, mamy przed oczami obraz zataczającego się, niechlujnie ubranego mężczyzny w podeszłym wieku. Tymczasem z alkoholem ma problem coraz więcej młodych kobiet. Dlaczego panie sięgają po trunki alkoholowe i czym różni się kobiece uzależnienie od męskiego?

Kobiety sięgają po alkohol właściwie z takich samych powodów, z jakich robią to mężczyźni. Należy do nich zaliczyć: niemożność poradzenia sobie z własnymi emocjami, problemy rodzinne, przeciążenie obowiązkami w pracy. Niekiedy panie piją również pod naciskiem określonej grupy społecznej.

Dlaczego narasta alkoholizm wśród kobiet?

Z różnych statystyk wynika, że pijące kobiety w naszym kraju mogą stanowić już blisko połowę wszystkich osób, które zgłaszają się na specjalistyczne leczenie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że są również panie, które nie dopuszczają do siebie myśli, że są uzależnione od alkoholu. Takich osób nie uwzględniają zestawienia.

Narastający alkoholizm wśród kobiet wiąże się między innymi ze źle pojmowanym równouprawnieniem. Od pewnego czasu prawa i obowiązki zaczęły mieszać się ze sobą, nic więc dziwnego, że coraz więcej pań, zwłaszcza tych młodych, chce dorównać płci męskiej, również w spożywaniu alkoholu. Pewne jest, że kobiety zaczynają nadużywać trunków alkoholowych w nieco późniejszym wieku niż mężczyźni, jednak coraz częściej to wśród dziewcząt obserwowane są tendencje do upodabniania się do męskiego stylu picia.

Jakie kobiety są najbardziej podatne na uzależnienie?

Zdaniem amerykańskich naukowców, podatność na uzależnienie rośnie wraz ze wzrastającymi zarobkami. Po napoje alkoholowe znacznie częściej sięgają bowiem kobiety w wieku 20-40 lat, z wyższym wykształceniem i dobrą sytuacją materialną, nierzadko także zajmujące wysokie stanowiska.

Ze względu na psychikę, kobiety są bardziej wrażliwe na skutki nadużywania alkoholu niż mężczyźni. Istnieją kluczowe momenty stanowiące etapy życia, w trakcie których kobiety są najbardziej podatne na uzależnienie – m.in. przejście na emeryturę czy też usamodzielnienie się dzieci.

Czym picie kobiet różni się od picia mężczyzn?

Damski model picia jest nieco bardziej ukryty, co może wiązać się z faktem, że kobietom przypisuje się role matek oraz strażniczek domowego ogniska. Co więcej, w wielu społeczeństwach nie ma przyzwolenia na nadużywanie alkoholu przez płeć żeńską. Upijanie się zaburza wizerunek kobiety-matki – z tego względu panie rzadziej uczestniczą w libacjach alkoholowych, sięgając po środki psychoaktywne we własnym domowym zaciszu.

Zarówno kobiece uzależnienie, jak i późniejsze leczenie są trudniejszym tematem w porównaniu do uzależnienia i terapii mężczyzn. Panie bowiem są znacznie częściej skazywane na samotność, cierpią z powodu braku akceptacji otoczenia, najbliższych oraz rodziny. Istotne jest więc jak najwcześniejsze nazwanie problemu zwłaszcza, że można to zrobić na wiele różnych sposobów, które nie będą piętnujące czy upokarzające dla kobiety.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.