Jak pomóc narkomanowi?

Narkomania jest chorobą złożoną, która jest problemem nie tylko na płaszczyźnie medycznej, ale także społecznej, prawnej oraz kulturowej.

To stan psychiczny i fizyczny spowodowany zażywaniem niedozwolonych substancji psychoaktywnych, któremu towarzyszy silny wewnętrzny przymus ich przyjmowania, w celu uniknięcia objawów wynikających z braku narkotyków. Po czym poznać, że osoba z najbliższego otoczenia zażywa substancje odurzające, a także, czy istnieje skuteczny sposób na to, aby pomóc narkomanowi powrócić do normalnego, zdrowego funkcjonowania?

Narkomania – jej fazy oraz objawy

W zależności od konkretnej fazy uzależnienia narkomanii mogą borykać się z różnego rodzaju symptomami. Naukowcy wyróżnili kilka etapów rozwoju choroby narkotykowej, do których należą takie fazy jak: faza inicjacji, która dotyczy wszystkich osób, które przynajmniej raz w życiu zdecydowały się na zażycie narkotyku, etap eksperymentalny, w którym próbuje się różnych substancji psychoaktywnych – dla niektórych to ostatni etap przygody z narkotykami, natomiast niektórzy dochodzą do wniosku, że chcą kontynuować tę „znajomość”; dla tej fazy charakterystyczne są takie objawy jak rozszerzone źrenice, przekrwione białka oczu, chroniczny katar, apatia, nadmierne pobudzenie przeplatane z sennością, faza zażywania, czyli etap regularnego odurzania się, na którego skutek dochodzi do szkód w sferze zdrowia psychicznego, fizycznego, a także społecznego; najbardziej specyficzne objawy dla tej fazy to dziwny zapach włosów, zaniedbywanie higieny osobistej, zamykanie się w sobie, izolowanie się od rodziny, porzucenie dotychczasowych zainteresowań, nasilająca się agresja, etap uzależnienia, to faza, w której osoba uzależniona nie jest w stanie odmówić kolejnej dawki narkotyku; na tym etapie narkoman zmaga się ze stanami lękowymi i depresyjnymi, nerwowością, a także z objawami towarzyszącymi tzw. głodowi  narkotykowemu.

Gdzie szukać pomocy dla narkomana?

Osoby uzależnione zwykle nie zdają sobie sprawy, że potrzebują pomocy, gdyż nieleczona choroba narkotykowa w konsekwencji może prowadzić do zgonu, do którego może dojść zarówno na skutek uszkodzeń organów wewnętrznych, jak i przedawkowania środków psychoaktywnych. Jedną z form pomocy może być odwiedzenie tzw. punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. W takim miejscu można uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie udać się na specjalistyczne leczenie, a także dowiedzieć się więcej na temat narkomanii. Osoby uzależnione od narkotyków mogą też zgłosić się po pomoc do jednej z poradni ambulatoryjnej, która oferuje wsparcie zarówno dla narkomanów, jak i dla członków ich rodzin. W tego typu placówkach pracują nie tylko lekarze, pielęgniarki i terapeuci, ale niejednokrotnie również osoby, którym udało się wyjść z nałogu narkotykowego. W przeważającej większości poradni ambulatoryjnych działających na terenie naszego kraju można skorzystać z profesjonalnej pomocy medycznej, psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej. Osobom znajdującym się w zaawansowanym stadium uzależnienia można natomiast zaproponować wyjazd do zamkniętego ośrodka specjalizującego się w terapii uzależnień.

Grupy Anonimowych Narkomanów

Jeszcze jedną formą pomocy dla osób, które zmagają się z chorobą narkotykową, mogą być Grupy Anonimowych Narkomanów. Tego rodzaju społeczności są otwarte dla wszystkich tych, którzy cierpią z powodu narkomanii i chcieliby powrócić do normalnego, zdrowego funkcjonowania. Grupy te działają na bazie Programu Anonimowych Narkomanów, które zakładają między innymi, że tylko pozostawanie w trzeźwości od narkotyków i alkoholu może zagwarantować najlepsze warunki do zdrowienia oraz egzystowania w pełnej wolności. Spotkania grup są organizowane systematycznie, zwykle raz w tygodniu, niekiedy częściej. Do wspólnoty Anonimowych Narkomanów może dołączyć każdy, bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód, czy rodzaj zażywanego narkotyku.

Podsumowanie

Osoba uzależniona od narkotyków, tak samo, jak alkoholik, hazardzista czy każdy inny nałogowiec, za wszelką cenę będzie próbowała udowodnić, że nie potrzebuje pomocy. Dlatego samo zaproponowanie leczenia osobie chorej z całą pewnością nie wystarczy. Chcąc przekonać ją do podjęcia właściwych kroków, warto dobrze przygotować się na temat procesu uzależnienia, poznać jego mechanizmy, fazy itp. W większości przypadków przed przystąpieniem do psychoterapii konieczne jest przejście fachowego odtrucia, które pozwoli przywrócić organizmowi równowagę, uzupełnić niedobory składników odżywczych oraz usunąć wszelkie toksyny.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.