Kiedy praca przestaje być tylko pracą…

Presja „osiągania” i „zdobywania”, w zasadzie kierująca życiem zawodowym na każdej ścieżce kariery, potrafi być bardzo niebezpieczna dla komfortu psychicznego, zdrowia, a czasem nawet życia pracownika. Droga od brania nadgodzin w celu dokończenia zadań czy poprawienia swoich wyników do powstania wewnętrznego przymusu wykonywania pracy jest bardzo krótka i często kończy się jednym z najczęściej bagatelizowanych rodzajów uzależnienia – pracoholizmem.

Rozpoznanie

Pracoholika rozpoznamy po braku zainteresowania czymkolwiek innym niż pracą. Uzależnienie tego typu często jest rezultatem innych problemów – szczególnie stresu i poczucia niespełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Pracoholik „przesuwa” swoje priorytety – praca nie służy wyłącznie zapewnianiu środków do życia czy samorozwojowi, ale staje się wręcz konkurencją dla życia rodzinnego, towarzyskiego czy seksualnego, przeistaczając się w ten sposób w jedyne źródło radości. Analogia z alkoholizmem jest więc nieprzypadkowa.

Kto jest podatny na pracoholizm? Jak się to objawia?

Pracoholizm nigdy nie został napiętnowany społecznie; wręcz przeciwnie – pracoholicy często stawiani są w miejscu pracy za wzór, najjaśniejszą gwiazdę, ideał do którego należy dążyć, co często jest dodatkowym motorem dla uzależnienia. Pracoholikami często stają się osoby z tendencją do perfekcjonizmu, lubiące mieć dokładnie rozplanowany dzień, przejawiający skłonności do zachowań kompulsywnych, zwykle niewykazujące cech lidera. Osoba uzależniona przejawia szereg objawów: często zostaje w pracy po godzinach albo „zabiera” ją do domu, rozmawia tylko o pracy, nie odczuwa upływu czasu podczas wykonywania pracy, ma problemy ze snem i relaksem, unika urlopów i zwolnień lekarskich, nie przejawia innych zainteresowań poza pracą, nie ma czasu dla partnera, rodziny czy przyjaciół, nie dopuszcza do siebie myśli o tym, że może stracić w pracy kontrolę nad czymkolwiek, obawia się jej utraty mimo braku ku temu jakichkolwiek przesłanek. Warto wiedzieć, że pracoholizm nie jest uzależnieniem rzadkim – szacuje się, że dotyczy on od 4 do 10% populacji.

Skutki pracoholizmu

Pracoholizm niesie za sobą szerokie możliwe zaburzenia zdrowia, w tym zaburzenia mogące pośrednio lub bezpośrednio przyczynić się do śmierci, takie jak utraty przytomności, zawał serca, stany lękowe czy bezsenność. Dlatego problemu nie należy ignorować. Pracoholik rzadko sam szuka pomocy, bo najzwyczajniej w świecie nie widzi powodu, dla którego miałby się po nią gdziekolwiek zgłaszać. Gdy zatem zobaczymy niepokojące objawy u bliskiej osoby, warto spróbować najpierw pomóc mu samodzielnie, np. poprzez próby wprowadzenia „planu równowagi” – balansu między życiem prywatnym a zawodowym, albo podjąć wspólnie decyzję o podjęciu specjalistycznej terapii.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.