Muzykoterapia w leczeniu uzależnień

Coraz częściej osoby uzależnione poszukują alternatywnych sposobów radzenia sobie ze swoimi problemami. Jedną z popularnych obecnie metod jest muzykoterapia. Jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięków i muzyki na psychikę człowieka. Zostało udowodnione naukowo, że dźwięki mają wpływ na układ wegetatywny, oddechowy oraz na krążenie. Tego typu terapia pomaga w walce z depresją, stanami lękowymi, a także poprawia samoocenę.

Co to jest muzykoterapia

Muzykoterapia może być zarówno samodzielną metodą terapeutyczną, jak i stanowić uzupełnienie tradycyjnej terapii (np. izjoterapii, kinezyterapii itp.). Terapeuta wykorzystuje, w zależności od potrzeb pacjenta różnego rodzaju dźwięki, układając je w odpowiedniej sekwencji. Zabieg ten ma na celu wywołanie konkretnych odczuć w psychice pacjenta. Muzykoterapia stosowana jest w leczeniu nerwic (zapobiega atakom paniki), zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych.

Na czym polega terapia

Terapia z użyciem muzyki ma na celu wyzwolenie lub aktywizowanie konkretnych emocji. Bodźce słuchowe wyzwalają w pacjencie dodatkowe wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale również tworzenie muzyki. Osoby biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. W zależności od problemów, z jakim boryka się pacjent stosuje się różne metody leczenia:

  • metoda odreagowująco-wyobrażeniowa – metoda ma na celu leczenie zaburzeń psychicznych, ujawnienie patogennych, tłumionych emocji, a następnie przeżycie ich od nowa i w konsekwencji, uwolnienie się od nich;
  • metoda komunikatywna – metoda ma na celu polepszenie relacji pacjenta z otoczeniem, nacisk w tego rodzaju terapii kładzie się przede wszystkim na kontakty z ludźmi;
  • metoda kreatywna – metoda nastawiona na uruchomienie pokładów kreatywnych drzemiących w pacjencie;
  • metoda relaksacyjna – popularna zwłaszcza w leczeniu osób z zaburzeniami lękowymi, pozwala na kontrolowane opanowanie lęków i na walkę z nimi;
  • metoda treningowa – jest to metoda stosowana jako dopełnienie terapii behawioralnej.

Muzykoterapia a uzależnienia

Leczenie z wykorzystaniem muzyki jako uzupełnienie tradycyjnej terapii daje bardzo dobre efekty. W zależności od pacjenta pozwala na uspokojenie go, przepracowanie z nim wydarzeń z przeszłości czy stłumienie stanów lękowych często towarzyszących osobom uzależnionym. Muzyka jest mniej inwazyjną forma terapii, dlatego też polecana jest zwłaszcza na początku pracy z pacjentem, kiedy ma on trudności z otworzeniem się i opowiedzeniem o swoich problemach. Należy jednak pamiętać, że w tak poważnej kwestii jaką są uzależnienia sama terapia muzyką nie wystarczy.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.