Problemy rodziny alkoholowej

Zagadnienia dotyczące oddziaływania alkoholizmu na rodzinę stają się coraz częstszym przedmiotem różnego rodzaju badań oraz analiz naukowych. Wiadomo, że rodzina z problemem alkoholowym jest systemem dysfunkcyjnym, a więc takim, który nie spełnia prawidłowo swoich funkcji. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej problemom, z jakimi zmagają się rodziny alkoholowe, a także sprawdzimy, z jakimi specyficznymi cechami są utożsamiane.

Alkoholik – osoba dominująca w rodzinie

W systemie rodzinnym z problemem alkoholowym wszystkie działania podejmowane przez jej członków koncentrują się wokół osoby uzależnionej, która stopniowo traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Na pierwszym planie znajduje się alkoholik, natomiast potrzeby pozostałych osób stają się mniej ważne. Dzieci wychowujące się w takim systemie doświadczają wiele cierpienia i strachu, gdyż muszą przystosować się do nowych warunków rzeczywistości, a także nauczyć się funkcjonować w zgodzie z wolą uzależnionego. Co więcej, wchodzą w role charakterystyczne dla rodzin dysfunkcyjnych, które pozwalają im przetrwać, ale mogą mieć negatywny wpływ na ich dorosłe życie.

Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym

Dokonując szczegółowej analizy rodziny, w której jedna z osób zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, często wskazuje się na jej działania w kilku sferach. Taki system rodzinny zwykle jest zamknięty, a jego członkowie żyją w izolacji od świata zewnętrznego, nie nawiązują przyjaźni, nie wchodzą w bliskie relacje z innymi osobami itp. Co więcej, rodziny z problemem alkoholowym na ogół funkcjonują w zakłamaniu, fałszując i zniekształcając rzeczywistość, nie mówiąc prawdy o nękających ją trudnościach oraz nie zwracając się do nikogo po pomoc. Psycholodzy wyodrębnili kilka obszarów, które są szczególnie zagrożone z powodu problemu alkoholowego. Należą do nich takie sfery jak:

 • życie uczuciowe – alkohol przyczynia się do degradacji życia uczuciowego całej rodziny, sprawiając, że każdy jej członek doświadcza nieustannego lęku, niepokoju oraz poczucia zagrożenia,
 • kontakt i zrozumienie – w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową obserwuje się ciągłe udawanie, manipulowanie oraz kłamanie,
 • wzajemna pomoc i oparcie – w rodzinie z problemem alkoholowym zwykle jej członkowie nie mogą liczyć na oparcie i pomoc; życie rodzinne stanowi źródło największych problemów, także w środowisku zewnętrznym,
 • kontakt ze światem zewnętrznym – domownicy naznaczeni alkoholizmem najczęściej zamykają się ze swoim problemem, odizolowując się od świata zewnętrznego oraz od innych jednostek,
 • zasoby materialne – w rodzinach alkoholowych często występują trudności finansowe o różnym charakterze, które mogą być spowodowane np. utratą pracy przez osobę uzależnioną od napojów wysokoprocentowych.

Z jakimi problemami zmaga się rodzina alkoholowa?

Jedną z charakterystycznych cech rodziny dysfunkcyjnej dotkniętej alkoholizmem są nieprawidłowe granice pomiędzy jej członkami. W odróżnieniu od prawidłowo funkcjonującego systemu, w którym granice są elastyczne i każda z osób ma prawo oraz przestrzeń do intymności, w rodzinie z problemem alkoholowym granice są przekroczone, sztywne lub zachodzące na siebie. W takich systemach nie ma warunków do intymności oraz tworzenia prawdziwych więzi. W rodzinach, w których żyje alkoholik, bardzo często brakuje także prawidłowej, normalnej komunikacji między jej członkami. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż wszelkie problemy są zbywane milczeniem, a co więcej, nikt nie ma odwagi podejmować tematyki związanej z chorobą alkoholową z osobami z zewnątrz. W rodzinach zaburzonych wzajemna komunikacja może służyć wzajemnemu obniżaniu poczucia własnej wartości, natomiast sam model komunikowania bardzo często bazuje na domysłach. Psycholodzy jako specyficzne wymieniają następujące cechy rodziny, w której pojawił się problem alkoholowy:

 • chaos i nieustanny stres,
 • dezorganizacja życia rodzinnego,
 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • wewnątrz rodziny nie dochodzi do zaspokajania jej potrzeb,
 • ukrywanie alkoholizmu przed otoczeniem, a w rezultacie izolowanie się od świata zewnętrznego,
 • przejmowanie obowiązków pijącego przez członków rodziny,
 • zaniedbywanie własnych potrzeb.

Podsumowanie

Nadużywanie alkoholu przez jednego z dorosłych członków rodziny zwykle prowadzi do znaczącego zaburzenia całego życia rodzinnego. Degradacja poszczególnych obszarów może być jeszcze dotkliwsza, jeśli uzależnienie alkoholowe dotknie matkę rodziny, która sprawuje funkcje opiekuńcze i dba o ciepło domowego ogniska. Niekorzystnym zmianom ulegają przede wszystkim relacje interpersonalne między członkami rodziny, ale warto też pamiętać, że alkoholizm może przyczyniać się do zmiany sytuacji materialnej i finansowej, prowadząc nawet do ubóstwa oraz obniżenia standardu życia całej rodziny.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.