Przyczyny choroby alkoholowej

Alkohol jest zaliczany do substancji psychoaktywnych, których regularne spożywanie, zwłaszcza w dużych ilościach, może prowadzić do uzależnienia. Nie od dzisiaj wiadomo, że wywołuje zarówno upośledzenie sprawności psychicznej, jak i fizycznej, prowadząc do nieodwracalnych zmian w organizmie. Poszukując przyczyn choroby alkoholowej, należy mieć na uwadze szereg uwarunkowań, począwszy od osobowości osoby uzależnionej, aż po czynniki demograficzne. Zobacz, jakie wyróżnia się przyczyny alkoholizmu i jak rozpoznać, że mamy do czynienia z chorobą.

Biologiczne uwarunkowania choroby alkoholowej

Być może trudno w to uwierzyć, ale niektóre osoby mogą być bardziej podatne na rozwój uzależnienia od alkoholu poprzez uwarunkowania genetyczne. Naukowcy zauważyli już jakiś czas temu, że np. alkoholizm o wiele częściej występuje u synów ojców uzależnionych. Co więcej, dziedziczeniu podlegają niektóre właściwości organizmu mogące sprzyjać szybszemu uzależnieniu. Zalicza się do nich, chociażby słabą możliwość rozkładania alkoholu, niski poziom tolerancji na napoje odurzające oraz nabyte niedobory hormonów, których brak czyni organizm bardziej podatnym na uzależnienie.

Psychiczne czynniki uzależnienia od alkoholu

Psychologowie zwracają uwagę, że na rozwój uzależnienia od alkoholu mogą mieć niektóre zaburzenia psychiczne, które nas dotykają. Co więcej, bardziej podatne na chorobę alkoholową są osoby wykazujące niektóre cechy osobowości, spośród których należy wymienić przede wszystkim:

  • słabe ego,
  • negatywny obraz własnej osoby,
  • niedojrzałość emocjonalną,
  • słabą identyfikację z płcią,
  • wrogość,
  • depresyjność,
  • wysokie natężenie lęku,
  • zwiększoną wrażliwość na bodźce.

Społeczne uwarunkowania uzależnienia

Kolejną grupą są czynniki społeczne, a więc takie, które dotyczą bezpośredniego otoczenia alkoholika. Należą do nich, chociażby miejsce, w którym mieszka, osoby, którymi się otacza czy pozycja społeczna, jaką posiada. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że uzależnienie dotyka nie tylko osób z tzw. marginesu społecznego. Coraz częściej z chorobą alkoholową zmagają się ludzie wykształceni, piastujący wysokie stanowiska w firmach itp.

Co jeszcze ma wpływ na szybkość powstawania uzależnienia?

Udowodniono, że na szybkość rozwoju uzależnienia od alkoholu duży wpływ ma także stopień dojrzałości organizmu, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Z badań wynika, że w wielu przypadkach istotną rolę odgrywa także wiek, w którym rozpoczyna się intensywne spożywanie napojów alkoholowych. Pijąc przed ukończeniem dwudziestego roku życia, można uzależnić się nawet w ciągu kilku miesięcy.

Jak zdiagnozować chorobę alkoholową?

Jedną z podstawowych właściwości charakteryzujących alkoholizm jest silna potrzeba spożywania napojów alkoholowych. Pragnienie to przejawia się na różnych płaszczyznach funkcjonowania jednostki, ponieważ jest uwarunkowane biologicznie, psychicznie oraz behawioralnie. Aby zdiagnozować chorobę alkoholową, należy stwierdzić wystąpienie przynajmniej trzech z sześciu poniżej wskazanych symptomów: silna potrzeba lub poczucie przymusu sięgnięcia po alkohol, pojawienie się fizjologicznych objawów odstawienia, obserwowanych w sytuacji, kiedy spożywanie alkoholu zostało zmniejszone lub przerwane (ból głowy, drażliwość, wahania nastroju, bóle mięśniowe, ogólne złe samopoczucie), trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z przyjmowaniem alkoholu, stwierdzenie tolerancji, czyli potrzeba zażywania większej ilości napojów odurzających w celu otrzymania efektów osiąganych wcześniej przy pomocy mniejszych dawek, zaniedbywane zainteresowań, obowiązków rodzinnych i zawodowych z powodu zbyt częstego sięgania po alkohol, zaglądanie do kieliszka pomimo świadomości szkodliwych dla zdrowia następstw, jakie niesie nadużywanie alkoholu (uszkodzenie wątroby, stany depresyjne, uszkodzenie nerek, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia pracy mięśnia sercowego, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy itp.).

Podsumowanie

Osoby cierpiące z powodu choroby alkoholowej przestają kontrolować zarówno ilość, jak i jakość spożywanego alkoholu. Używka ta  zaczyna dominować w ich życiu, wypierając dotychczas wyznawane wartości i równocześnie zastępując wszystkie inne potrzeby. Osobowości takich osób ulegają rozproszeniu i dezintegracji, wzmaga się również chwiejność emocjonalna oraz drażliwość. Bez względu na przyczynę alkoholizmu, kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia chorego ma jak najwcześniejsze zdanie sobie sprawy z uzależnienia oraz poddanie się specjalistycznemu leczeniu.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.