Skąd się bierze alkoholizm?

O tym, że alkoholizm jest podstępną chorobą, mającą destrukcyjny wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, wiadomo od dawna. Pomimo wielu lat badań i analiz wciąż jednak nie poznano do końca przyczyn choroby alkoholowej. Niegdyś sądzono, że w uzależnienie od alkoholu popadają głównie mężczyźni, dzisiaj natomiast wiadomo, że nie jest to prawdą, gdyż ofiarami nałogu coraz częściej są także kobiety. Skąd bierze się alkoholizm i czy istnieją czynniki, które mogą mieć wpływ na jego rozwój?

Alkoholizm – choroba duszy, ciała oraz umysłu

Jak już zaznaczono we wstępie, do dzisiaj naukowcom nie udało się znaleźć wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze choroba alkoholowa, a także jakie są przyczyny uzależnienia od alkoholu. Na podstawie badań oraz terapii alkoholowych udało się natomiast wyróżnić kilka grup czynników mogących stanowić podłoże alkoholizmu. Należą do nich impulsy:

  • indywidualne,
  • biologiczne i genetyczne,
  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • społeczne i kulturowe.

Jakie czynniki indywidualne mogą decydować o alkoholizmie?

Pierwszą i zarazem największą grupę podstaw mogących mieć wpływ na rozwój uzależnienia od alkoholu stanowią czynniki określone mianem uwarunkowań indywidualnych. Należy przez nie rozumieć między innymi skłonność do popadania w nałogi, sytuację życiową danej osoby, a także cechy osobowościowe. Zdaniem naukowców alkoholizmem są zagrożone w szczególności jednostki, które charakteryzuje:

  • niski poziom wrażliwości,
  • mała odporność na stres,
  • brak umiejętności pokonywania trudności.

U takich osób zarówno mniejsze, jak i większe problemy mogą być przyczyną uciekania w trunki alkoholowe w chwilach słabości. Co więcej, punktem zapalnym może być rozczarowanie, nagła zmiana w życiu, niepowodzenie w związku – to tylko przykładowe wydarzenia, które mogą sprawić, że alkoholizm okaże się odskocznią od rzeczywistości i sposobem na tymczasowe odcięcie się od problemów.

Biologiczne i genetyczne skłonności do alkoholizmu

Kolejną grupą czynników mogących przyczyniać się do rozwoju uzależnienia od alkoholu są uwarunkowania genetyczne oraz biologiczne. Naukowcy już jakiś czas temu dostrzegli, że istnieje tzw. alkoholizm rodzinny. Został on rozpoznany u osób, których krewni nadużywali napojów wysokoprocentowych. Fakt, że choroba alkoholowa może mieć podłoże biologiczne, nie ulega zatem żadnej wątpliwości. W tym miejscu warto też podkreślić, że u różnych ludzi można zaobserwować różne reakcje na alkohol. Podczas gdy dla jednych będzie on stanowić sposób na relaks i odprężenie, u innych po jego spożyciu może pojawić się smutek, a nawet agresja. Jest to związane przede wszystkim z odmiennym działaniem enzymu o nazwie dehydrogenaza aldehydowa, który wraz z innymi substancjami jest odpowiedzialny za spalanie etanolu. Genetyczną przyczyną alkoholizmu może być zatem słabe rozkładanie alkoholu w organizmie. Jednak trzeba pamiętać, że nie każda osoba, której geny wskazują na łatwość do uzależnienia, zostanie alkoholikiem.

Choroba alkoholowa – przyczyny psychologiczne i pedagogiczne

Stosunkowo częstymi przyczynami choroby alkoholowej są czynniki pedagogiczne i psychologiczne, wynikające między innymi z trudności w zakresie wychowawczym. Udowodniono, że z uzależnieniem od alkoholu znacznie częściej zmagają się osoby młode wywodzące się z tzw. rodzin patologicznych, których bliscy borykali się nie tylko alkoholizmem, ale także narkomanią, uzależnieniem od papierosów itp. Co więcej, bardzo często choroba alkoholowa jest rozpoznawana u jednostek, które miały do czynienia z nieprawidłowo funkcjonującym systemem rodzinnym. Niekiedy przyczyną nałogu może być też przebywanie młodzieży w złym towarzystwie.

Społeczno-kulturowe przyczyny alkoholizmu

Ostatnią grupą mogącą mieć wpływ na rozwój choroby alkoholowej są czynniki społeczno-kulturowe, które charakteryzują otoczenie osoby uzależnionej. Zalicza się do nich między innymi miejsce, w którym mieszka alkoholik, pozycję społeczną, jaką zajmuje, wykształcenie, wykonywany zawód oraz osoby, którymi się otacza na co dzień. Przy czym w tym miejscu należy podkreślić, że stereotyp, zgodnie z którym alkoholizm dotyka wyłącznie osoby z tzw. marginesu społecznego, jest mitem.

Podsumowanie

Poza wyżej wskazanymi przyczynami może istnieć także wiele innych bodźców mogących mieć wpływ na rozwój uzależnienia od alkoholu. Najważniejsze w każdej sytuacji jest to, aby możliwie jak najszybciej reagować na pierwsze symptomy alkoholizmu, wspierając uzależnionego w podjęciu terapii, a tym samym przeciwdziałając dalszemu rozwojowi choroby, która niszczy nie tylko ciało i umysł, ale także rodzinę alkoholika.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.