Skutki alkoholizmu w rodzinie

Alkoholik wprowadza w swoje otoczenie spustoszenie, gdyż wszelkie nieszczęścia i szkody, do których dochodzi na skutek nałogu, nie dotyczą wyłącznie osoby pojącej w sposób niekontrolowany. Oznacza to, że w wyniku choroby alkoholowej tak naprawdę cierpi cały system rodzinny – współmałżonek, partner, dzieci itp. Osoby na co dzień funkcjonujące w rodzinie, w której pojawił się problem alkoholowy, doświadczają nieustannego stresu, osamotnienia i chaosu.

Wszystko to sprawia, że nie tylko nie są w stanie myśleć o sobie, ale także nie mogą czerpać satysfakcji ze swojego życia. Sprawdźmy, jakie skutki wywołuje choroba alkoholowa w rodzinie.

Dysfunkcjonalność rodziny alkoholowej

Jednym z najpoważniejszych efektów nadużywania alkoholu przez jednego lub obojga rodziców jest nieprawidłowo funkcjonujący system rodzinny. Funkcjonalna, zdrowa rodzina to taka, w której wychowywane dzieci i młodzież mogą wyrosnąć na dojrzałe psychicznie istoty ludzkie. Taki system rodzinny ma następujące cechy:

  • zabezpiecza przetrwanie i rozwój,
  • zaspokaja najważniejsze potrzeby jej członków, w tym między innymi potrzebę bycia kochanym, potrzebnym i rozumianym,
  • stanowi miejsce, w którym każdy może rozwinąć poczucie własnego „ja”,
  • zapewnia odpowiednie warunki do wzrastania każdemu członkowi, bez względu na płeć i wiek,
  • ma decydujące znaczenie dla przetrwania społeczeństwa.

skutki alkoholizmu w rodzinieKiedy mamy do czynienia z rodziną dysfunkcjonalną? Zawsze wtedy, gdy jest ona tworzona przez dysfunkcjonalnych partnerów lub współmałżonków, spośród których jeden lub oboje z nich zmagają się z uzależnieniem – w opisywanej sytuacji z chorobą alkoholową. W takiej rodzinie brakuje poczucia intymności, jej członkowie nie mogą zaspokajać swoich indywidualnych potrzeb, system komunikacji bazuje na nieustannych kłótniach, a zasady są sztywne i nie zmieniają się.

 

Jakie reguły są charakterystyczne dla rodziny alkoholowej?

Zdaniem psychologów trzy najważniejsze zasady, które bardzo często są obecne w rodzinach z problemem alkoholowym to: nie mów, nie ufaj oraz nie odczuwaj. Poniżej krótko scharakteryzujemy każdą z nich:

  • nie mów – reguła ta nakazuje bezwzględne milczenie na temat tego, co dzieje się w rodzinie; dorośli członkowie oczekują, że zwłaszcza dzieci wychowujące się w takich systemach będą ukrywały swoje doświadczenia i przeżycia poza rodziną, nie informując nikogo z zewnątrz, co dzieje się u nich w domu,
  • nie ufaj – zasada ta wymaga od członków rodziny, aby nie obdarzali zaufaniem nikogo obcego, gdyż w ten sposób mogą narazić się na doznanie cierpienia i krzywdy,
  • nie odczuwaj – ta reguła z kolei nakazuje, aby nie zagłębiać się zbytnio w swoje emocje i myśli; warto podkreślić, że kierowanie się tą zasadą może przyczyniać się do rozwoju wielu niebezpiecznych schorzeń psychicznych.

Sytuacja dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym

Nie da się ukryć, że nadużywanie alkoholu przez jednego lub obojga rodziców wiąże się przede wszystkim z niekorzystnym wpływem na rozwój psychofizyczny dzieci. Skutkiem alkoholizmu w rodzinie jest więc nie tylko zaburzona komunikacja, czy niezaspokajanie najważniejszych potrzeb, ale także deprawacja uczuciowa, obniżenie zdolności intelektualnych dzieci i rozwój różnego rodzaju zaburzeń neurotycznych. Zaobserwowano, że maluchy wzrastające w takich rodzinach bardzo często są agresywne, zamknięte w sobie, z trudem nawiązują kontakty z innymi, a także wykazują problemy dydaktyczne. Najbardziej niekorzystna sytuacja to taka, kiedy obydwoje rodziców zmaga się z alkoholizmem, gdyż wówczas dziecko nie może w nikim znaleźć oparcia i obrony. Nieustannie toczone konflikty i kłótnie mogą prowadzić do rozwoju różnego rodzaju form zaburzeń związanych z zachowaniem, przejawiających się np. w formie protestu. Dzieci z takich rodzin często są nieposłuszne, wulgarne i wrogo nastawione do wszystkich wokół. Jednym z częściej rozpoznawanych zaburzeń u dzieci alkoholików jest też nadpobudliwość psychoruchowa. Młode osoby wychowywane w rodzinach z alkoholizmem odznaczają się dekoncentracją uwagi, wzmożonym niepokojem ruchowym, impulsywnością oraz brakiem umiejętności celowego działania.

Podsumowanie

    Osoba zmagająca się z chorobą alkoholową ma bardzo duży wpływ na całą rodzinę, gdyż codzienne życie toczy się wokół jej uzależnienia i nastrojów, charakteryzując się dużym chaosem i nieprzewidywalnością. Alkoholizm w rodzinie przyczynia się do wielu destrukcyjnych skutków, a rządzące w niej reguły sprawiają, że nałóg bardzo często jest ukrywany przed światem zewnętrznym, co tylko pogłębia problem i opóźnia moment rozpoczęcia terapii przez alkoholika.
Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.