Zespół abstynencyjny – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Alkoholowy zespół abstynencyjny składa się z licznych objawów psychicznych i somatycznych. Występują one jako odpowiedź na nagłe odstawienie używki lub zmniejszenie jej dawek. Nasilenie symptomów, ich rodzaj oraz czas trwania będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku. Więcej o zjawisku zespołu abstynencyjnego dowiesz się z tego artykułu.

Kogo dotyczy zespół abstynencyjny

Tak naprawdę problem ten dotyczy wszystkich osób pijących alkohol, jednak u każdego będzie oznaczał on coś innego. Nasilenie przejawów występowania zespołu odstawiennego zależy od wielu czynników, w tym:

 • ilości dni picia oraz wysokość dobowych dawek,
 • wagi, płci i wieku,
 • aktualnego stanu zdrowia oraz indywidualnych predyspozycji.

Już nawet jednorazowe spożycie alkoholu nie pozostaje obojętne dla układu nerwowego. Używka zaburza działanie kory mózgowej, co w konsekwencji może powodować nerwowość lub negatywne pobudzenie psychoruchowe. Stan potocznie zwany „kacem” to łagodniejsza odmiana zespołu odstawiennego. Może on trwać kilka do kilkunastu godzin oraz łączyć w sobie różne dolegliwości. Poważniejsze, zagrażające życiu stany mogą utrzymywać się nawet od 7 do 10 dni. Są one niebezpieczne dla zdrowia i wymagają hospitalizacji.

Objawy związane z nagłym odstawieniem alkoholu

Zespół abstynencyjny dzielimy na dwa rodzaje – niepowikłany i powikłany. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z takimi objawami jak:

 • bóle głowy,
 • zaburzenia snu,
 • nudności lub wymioty,
 • złe samopoczucie psychofizyczne i osłabienie,
 • drżenie powiek, języka lub dłoni,
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi lub przyspieszenie akcji serca,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • zwiewne omamy lub złudzenia wzrokowe, dotykowe lub słuchowe.

Zespół odstawienny powikłany zakłada występowanie:

 • zaburzeń świadomości,
 • trudności z zaśnięciem lub odwrócenie rytmu snu i czuwania,
 • silnego drżenia mięśniowego,
 • urojeń (w tym prześladowczych),
 • wyrazistych halucynacji i iluzji dotykowych, słuchowych lub inne,
 • lęku o dużym nasileniu,
 • nadaktywności autonomicznego układu nerwowego (rozszerzonych źrenic, częstoskurczu serca, wysokiego ciśnienia krwi itp.).

Do powikłań należą także napady drgawkowe zwane „padaczkowymi”, które dotykają około 5% osób uzależnionych. W trakcie napadu mięśnie całego ciała kurczą się w nagły, niekontrolowany sposób. Drgawki te są o tyle niebezpieczne, że chory może zachłysnąć się treścią z żołądka. Dlatego warto, aby w momencie odstawiania alkoholu uzależniony był pod stałą opieką. W łagodnych i niepowikłanych przypadkach objawy ustępują samoistnie po kilku dniach. Jednak czasem przebieg zespołu odstawiennego może być niezwykle ostry i stanowić zagrożenie dla życia.

Zespół Wernickiego-Korsakowa

Większość osób uzależnionych dotyka problem niedoboru witaminy B1 (tiaminy). Brak wystarczającej ilości tego składnika w organizmie może prowadzić do poważnych zaburzeń ze strony układu nerwowego i mózgu. Objawy neurologiczne i psychopatologiczne związane ze skrajnym i długo utrzymującym się niedoborem tiaminy to, między innymi:

 • porażenie nerwów odpowiedzialnych za poruszanie oczami;
 • zaburzenia pamięci świeżej i koncentracji;
 • problemy z percepcją przestrzenną i myśleniem abstrakcyjnym;
 • zakłócenia równowagi emocjonalnej;
 • problemy z koordynacją ruchową, staniem, a nawet siedzeniem.

Powyższe symptomy należą do zespołu Wernickiego-Korsakowa. Występowaniu schorzenia można zapobiec lub uzyskać jego złagodzenie, dzięki wczesnej interwencji w postaci dożylnych dawek witaminy B1. Kroplówki z tiaminą podaje się w ramach detoksu alkoholowego. Stąd profesjonalne odtruwanie to doskonała profilaktyka i szansa na zatrzymanie postępu choroby.

Leczenie zespołu odstawiennego

W części przypadków nie ma konieczności hospitalizacji. Jeśli chory pozostaje pod odpowiednią opieką, a symptomy są łagodne i niepowikłane, może on dochodzić do zdrowia w domu. Dużo zależy jednak od współwystępujących chorób oraz od stopnia uzależnienia. Istnieje także ryzyko, że stan niepowikłany przejdzie w powikłany, dlatego niezbędna jest niezwłoczna konsultacja u doświadczonego lekarza. Za najbardziej skuteczny i bezpieczny sposób leczenia objawów zespołu abstynencyjnego uznaje się profesjonalny detoks. Powinien on zostać przeprowadzony pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek). W trakcie odtruwania uzależniony otrzymuje także lecznicze dawki witamin (w tym kluczową dla zdrowia tiaminę) oraz mikroelementów. Na to na celu uzupełnienie niedoborów oraz przywrócenie dobrego samopoczucia. Dla złagodzenia bólu (także emocjonalnego) i rozwiązania problemów ze snem podawane są specjalnie dobrane leki przeciwbólowe, nasenne i uspokajające. Indywidualnie zaprojektowany detoks, w połączeniu z właściwą dietą, przyspiesza regenerację i zwiększa jego efektywność.

Podsumowanie

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień Agnus, gdzie łagodnie i z troską przeprowadzamy pacjentów przez objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego. U nas poddasz się detoksowi w warunkach medycznych. Pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy oraz pielęgniarek oczyścisz organizm i przywrócisz mu równowagę. Działamy skutecznie i łagodnie. Dzięki lokalizacji Twój pobyt u nas pozostanie w całkowitej tajemnicy.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.