Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Ludzie piją alkohol z różnych powodów. Jednak przy diagnozowaniu czy ktoś jest alkoholikiem, nie ma znaczenia powód, z jakiego sięga się po kieliszek. Ważne są za to objawy i zachowania, które są charakterystyczne dla choroby alkoholowej.

To, że ktoś ma predyspozycje do bycia agresywnym, niekoniecznie musi wynikać z jego charakteru. Bardzo często te negatywne emocje kumulowane są już od czasów trudnego dzieciństwa, przebytych chorób czy doznanych urazów. Agresja może być także jednym z efektów uzależnienia czy być skutkiem zaburzenia psychicznego.

Osoba nadużywająca alkoholu, z reguły nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problem. Żyje w ciągłym przekonaniu, że ma kontrolę nad ilością i sposobem spożywania różnych trunków. Jeśli jednak wykonałaby przykładowy test lub kwestionariusz, który na co dzień wykorzystywany jest przez specjalistów w diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu, mogłaby się przekonać, że sytuacja już dawno wymknęła się jej spod kontroli i lepiej pomyśleć, jak można sobie pomóc.

poniedziałek, 22 styczeń 2018

Alkoholik kontra alkoholizm

Z problemem alkoholowym trudno jest sobie poradzić samemu. Decyzja o leczeniu się z choroby alkoholowej to pierwszy krok do tego, aby zaakceptować ten właśnie fakt i szukać profesjonalnej pomocy. Jest ona dobrowolna, poza wyjątkowymi sytuacjami. W zależności od stopnia problemu leczenie może odbywać się w charakterze ambulatoryjnym (stacjonarnym) lub na oddziale zamkniętym, opierać się tylko na psychoterapii lub wymagać również zastosowania środków farmakologicznych. Sam proces wychodzenia z nałogu jest niezwykle żmudny i długotrwały. Ważna jest konsekwencja oraz poddanie się pewnym, surowym regułom. Sam pacjent musi być leczony kompleksowo – alkoholizm to bowiem przypadek, który odbija się na sferze psychicznej i fizycznej człowieka.

W terapii przeciwalkoholowej bardzo ważne są fundamenty. Dla alkoholika podejmującego to wyzwanie wskazówką życiową często staje się zbiór zaleceń, który nazywany jest „12 krokami”. To rodzaj programu życiowego, który można podjąć, gdy przestaje już wystarczać sam fakt niepicia alkoholu. Swego rodzaju recepta na to, jak można na co dzień dążyć do szczęśliwego i wydajnego życia. Nie zawsze udaje się go od razu i z sukcesem zrealizować. Porażki też trzeba wliczyć, decydując się na realizację tych zasad w praktyce.

Alkoholikowi na początku wydaje się, że najtrudniej jest podjąć decyzję o leczeniu się z choroby alkoholowej. Potem, że trzeba dać się zamknąć w ośrodku odwykowym, walczyć z fizycznymi i psychicznymi objawami odstawienia alkoholu (zespół abstynencyjny), poddać się pewnemu rygorowi leczenia, aby móc sobie poradzić z alkoholizmem. I kiedy wreszcie udaje mu się zakończyć terapię i rozpocząć na nowo życie na własną rękę, to okazuje się, że najtrudniejsza droga jeszcze przed nim…Trzeźwienie to proces, który nie polega tylko na tym, że odstawi się alkohol. To ciągła walka ze swoimi słabościami i pokusami na różnych życiowych etapach, pracy nad sobą i dążenie do harmonii oraz szczęścia.

środa, 03 styczeń 2018

Gdy alkoholik potrzebuje pomocy…

Choroba alkoholowa wbrew pozorom to problem nie tylko alkoholika, ale także osób, które z nim na co dzień żyją, nierzadko w poczuciu niemocy, bo nie wiedzą, jak mu pomóc. Nałogowe picie alkoholu komplikuje relacje rodzinne i przekłada się często na trudności finansowe. Alkoholik raczej ma mgliste pojęcie, że swoim uzależnieniem, nieprzewidywalnością stwarza innym członkom rodziny problem i nie jest dla nich żadnym wsparciem, a do tego jeszcze ich rani.

Choć uzależnienia często osłabiają więzi rodzinne, to rola jej członków w prowadzeniu terapii jest ogromna. Przede wszystkim chory ma poczucie wsparcia z ich strony, natomiast partnerzy i dzieci łatwiej mogą zrozumieć istotę problemu, z którym, często przez wiele lat, się mierzyli. Często też oprócz samego leczenia osoby chorej, konieczne jest prowadzenie terapii dla poszczególnych członków rodziny.

środa, 20 grudzień 2017

Dlaczego dzieci sięgają po używki?

We współczesnym świecie dzieci i młodzież coraz częściej ulegają różnego rodzaju uzależnieniom. Najmłodsi członkowie rodzin coraz częściej sięgają nie tylko po alkohol czy papierosy, ale także po inne środki odurzające, jak narkotyki czy dopalacze. Dlaczego młodzież coraz częściej popada w różne uzależnienia? Czemu uciekają ze swoimi problemami w używki? A przede wszystkim – jakie to ma konsekwencje dla ich organizmu i psychiki?

W związkach, w których alkohol staje się problemem, cierpi nie tylko osoba uzależniona, ale także partner i pozostali członkowie rodziny. Wraz z pogłębianiem się problemu z uzależnieniem, mąż czy żona osoby nadużywającej alkoholu bądź stosującej inne środki odurzające, zaczyna stopniowo przejmować jej rolę, skrupulatnie ją kontrolować, a także zapominać o sobie i swoich potrzebach. Są to jedne z najbardziej charakterystycznych dla współuzależnienia objawów osób żyjących w związku z alkoholikiem. Oczywiście termin ten odnosi się także do osób, które są związane z ludźmi sięgającymi również po inne używki.