Leczenie alkoholizmu Olsztyn

Leczenie alkoholizmu Olsztyn

Niewątpliwie Julian Tuwim jeden z najbardziej popularnych polskich poetów międzywojennego dwudziestolecia swoim powiedzeniem: „Dwa kieliszki wystarczą. Najpierw jeden, potem kilkanaście drugich” zobrazował w sposób szczególny własne doświadczenia. Dotknięty alkoholizmem, cierpiał z powodu jego skutków poprzez symptomatyczne choroby, w tym również zaburzenia nerwicowe i depresję. Klasyczny przypadek głębokiego uzależnienia od alkoholu, degradującego nie tylko zdrowie pijącego, ale także środowisko rodzinne, co skutkuje agresywnymi zachowaniami, lękami i strachem dzieci, wycofaniem z życia otwartego na otoczenie. Niezależnie od charakteru podłoża powstania uzależnienia, czy to jest czynnik genetyczny, psychologiczny, socjalny, czy też środowiskowy rezultat choroby alkoholowej jest ten sam: permanentna przewlekłość schorzenia, groźne dla zdrowia i życia powikłania. Co więcej, ukrywanie przed zewnętrznym światem problemów stanowi swoiste współuzależnienie, które tworzy rodzinę dysfunkcyjną, a więc w równym stopniu potrzebującej pomocy terapeutycznej.

Uzależnienie od alkoholu – nie bagatelizujmy problemu!

Jak każda choroba, tak i alkoholowa uzewnętrznia się określonymi objawami, których charakter powinien być zauważony przez bliskich osoby uzależnionej, a ich reakcja natychmiastowa, wykorzystująca profesjonalną pomoc w zakresie leczenia alkoholizmu. Proces uzależnienia ma dość długotrwały przebieg i warto przerwać jego bieg w początkowych stadiach, co z pewnością uchroni całą rodzinę przed mozolną i trudną terapią, a nierzadko przed groźnymi dla zdrowia chorobami współistniejącymi. Bez wątpienia nadmierne spożywanie alkoholu powoduje schorzenia układu sercowo-naczyniowego, w tym:

  • nadciśnienie tętnicze – dość powszechne, powodujące wzrost ryzyka wystąpienia zawału serca, a także udaru mózgu. Jego powikłania, najczęściej kończą się śmiercią. W przypadku podjęcia leczenia, a więc zaprzestania picia, schorzenie może ulec znacznemu złagodzeniu,
  • kardiomiopatia alkoholowa – dotyczy zwyrodnieniowych zmian włókien mięśnia sercowego, a także otłuszczenia i powiększenia serca przy mocnym osłabieniu siły jego skurczów. W efekcie dochodzi do niebezpiecznego zaburzenia pracy serca oraz niewydolności krążenia,
  • zaburzenia rytmu pracy serca – dość częste przypadki nagłego zgonu spowodowane migotaniem i trzepotaniem przedsionków.

Jakiej pomocy może oczekiwać alkoholik i jego rodzina?

Korzystając z naszego Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień AGNUS usytuowanego w Poznaniu rodziny dysfunkcyjne z Olsztyna objęte są wszechstronną, specjalistyczną pomocą realizowaną przez doświadczonych lekarzy i psychoterapeutów. Co więcej, mają pewność pełnej dyskrecji i bezpieczeństwa terapii. Osoba dotknięta alkoholizmem w pierwszym etapie procesu leczenia poddana jest intensywnej kuracji, jaką jest detoks alkoholowy. W trakcie jego trwania (od 3 do 5 dni) następuje odtrucie organizmu, a więc oczyszczenie ze szkodliwych toksyn. Podczas tej kuracji następuje również jego wzmocnienie specjalnie dobranymi składnikami odżywczymi. Dalsza część leczenia choroby alkoholowej to szereg opracowanych pod kątem całej rodziny programów terapeutycznych umożliwiających powrót do życia bez alkoholu.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.