Leczenie alkoholizmu Szczecin

Leczenie alkoholizmu Szczecin

Krzysztof Hauda: „Wódka – usłużna Pani ukołysze mnie bez snów. W porannym widzie przytulę się do Ciebie znów” – permanentny ciąg alkoholowy, stany upojenia z lukami pamięciowymi bez wątpienia charakteryzują osobę o wysokim stopniu uzależnienia alkoholowego. Ucieczka przed problemami, poprzez notoryczne picie nie jest dobrym rozwiązaniem, choć dość często spotykanym, ponieważ wpływ na szukanie pocieszenia w wódce mają różnorodne czynniki wynikające z określonych uwarunkowań: socjalnych, środowiskowych, psychologicznych, czy też genetycznych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że alkoholizm jest chorobą, w równym stopniu dotykającym zarówno uzależnionego, jak i najbliższych. Utrata zdrowia, stany emocjonalne nierzadko „zabarwione” agresją, cierpienie najmłodszych, obniżający się status ekonomiczny to tylko niektóre koszty ponoszone przez rodzinę, którą w tym przypadku można nazwać dysfunkcyjną.

Rodzina dysfunkcyjna – gdzie może znaleźć właściwą pomoc?

Zazwyczaj rodzinom dysfunkcyjnym ze Szczecina towarzyszy bezradność i niemoc w walce z chorobą alkoholową. Dlatego, tym bardziej i jak najszybciej trzeba zwrócić się o pomoc do naszego Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień AGNUS w Poznaniu, gdzie znajdą specjalistyczną opiekę wraz z ukierunkowanym procesem terapeutycznym, objętych całkowitą dyskrecją. W przypadku dużego zaawansowania choroby, a więc występowania zespołu abstynencyjnego, który jest efektem zaprzestania picia alkoholu, osoba uzależniona poddana jest detoksowi. Odtrucie trwające najczęściej od 3 do 5 dni usuwa z organizmu toksyny i wzmacnia go za sprawą specjalnie dobranych składników odżywczych, przyczyniając się do przywrócenia prawidłowego metabolizmu. Proces ten jest niezbędny do podjęcia właściwego leczenia choroby alkoholowej, przeprowadzanego przez doświadczonych lekarzy i psychoterapeutów.

Delirium tremens – majaczenie alkoholowe

Wyjątkowym zagrożeniem dla życia osoby uzależnionej jest majaczenie alkoholowe – ostra psychoza, choć krótka w przebiegu (do 7 dni) może doprowadzić do:

  • zaburzeń świadomości, które charakteryzują się dezorientacją w zakresie czasu i miejsca przebywania, przy czym orientacja w stosunku do własnej osoby jest zachowana w stopniu umiarkowanym (występowanie falujące, z intensyfikacją w czasie nocnym),
  • dość silnych drżeń mięśniowych, które dla alkoholików mogą być skutkiem np. gryzienia przez robaki,
  • iluzji czuciowych (przykład j.w.) i wzrokowych (powstały w oddali cień może stanowić prześladowcę chorego),
  • rzekomych omamów słuchowych (głosy z wnętrza ciała) oraz wzrokowych (obraz tworzy się w oczach),
  • agresywnych zachowań.

Powodem wystąpienia delirium tremens jest nagłe przerwanie ciągu alkoholowego. Tak zwanej białej gorączce towarzyszą także urojenia, np. o charakterze prześladowczym, podniecenie, zaburzenia snu oraz napady drgawkowe. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych, na oddziale psychiatrycznym.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.