Leczenie alkoholizmu Warszawa

Leczenie alkoholizmu Warszawa

Trudno nie odnieść wrażenia, jak wiele bólu i codziennych dramatów kryje się w słowach Bertranda Russella: „Pijaństwo to tymczasowe samobójstwo”. Alkoholizm jest chorobą, uzależnieniem aktywującym nieprzerwaną zarówno fizyczną, jak i psychiczną potrzebę konsumpcji coraz większej ilości różnorodnych trunków alkoholowych degradujących w sposób istotny organizm. Do tego dochodzi permanentny brak kontroli nie tylko w stosunku do tego, co i ile pijemy, ale również do własnych zachowań, uzewnętrznianych negatywnych, często gwałtownych emocji, których skutki boleśnie dotykają najbliższą rodzinę, wciągając ją mimowolnie do „tymczasowego samobójstwa”.

Fazy alkoholizmu – znaczenie wczesnego rozpoznania choroby

Niezależnie od przyczyn choroby alkoholowej, która może mieć podłoże genetyczne, socjalne, środowiskowe i psychologiczne, dość dokładnie określone jej fazy mogą w dużym stopniu wspomóc właściwe rozpoznanie:

  • wstępna (prealkoholowa – może trwać nawet kilka lat) – spożywanie trunków okazjonalne, ale z widocznym odczuwaniem przyjemności z tego faktu i stanu odprężenia. Z czasem występuje niekontrolowany odruch sięgania po alkohol,
  • ostrzegawcza – szybkie dążenie do stanu upojenia, nieadekwatne do usposobienia zachowanie, luki pamięciowe, potajemne spożywanie alkoholu,
  • krytyczna – utrata kontroli nad piciem, brak zainteresowania rodziną, obietnice bez pokrycia, wyraźnie widoczny tzw. głód alkoholowy, notoryczne picie z krótkimi przerwami, agresywne zachowania,
  • przewlekła – spożywanie alkoholu praktycznie bez przerwy, obniżona na jego działanie tolerancja (niewielka ilość powoduje stan upojenia), pojawienie się wyniszczających organizm chorób, w tym psychozy alkoholowej, których konsekwencją może być nawet śmierć.

W każdej fazie mają miejsce określone objawy ostrzegawcze, na które oczekiwana jest natychmiastowa i skuteczna reakcja najbliższego otoczenia. W innym razie osoba uzależniona od alkoholu popada w chroniczny nałóg, którego leczenie jest niezwykle trudne i obejmuje całą rodzinę.

Rodzina dysfunkcyjna

Występująca u jednego z członków rodziny choroba alkoholowa jest zazwyczaj skrzętnie ukrywana, a życie codzienne przyporządkowane jej objawom. Determinuje to określone zachowania, które mają na celu utrzymać dotychczasowy pozytywny wizerunek. Podjęte samodzielne próby wyeliminowania problemu najczęściej skutkują coraz bardziej agresywnymi zachowaniami osoby dotkniętej alkoholizmem, dezorganizacją życia, problemami emocjonalnymi u dzieci, a także brakiem właściwej nad nimi opieki. W takiej sytuacji rodzi się współuzależnienie.

Detoks alkoholowy

Specjalistyczne leczenie alkoholizmu to proces długotrwały, którego początkiem jest trwające od 3 do 5 dni odtrucie. Oczyszczony z toksyn i wzmocniony składnikami odżywczymi organizm osoby uzależnionej jest gotowy do zasadniczej terapii, którą również przeprowadzamy w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia AGNUS w Poznaniu. Co więcej, każdy jej etap realizowany jest przez doświadczonych, doskonale przygotowanych do zmagań z nałogiem specjalistów. Dyskretną i profesjonalną ofertę leczenia choroby alkoholowej dedykujemy tym mieszkańcom Warszawy, którzy takiej pomocy oczekują.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.