Alkoholizm – objawy choroby alkoholowej, leczenie i terapia uzależnienia

Uzależnienie od alkoholu, znane również jako alkoholizm, to poważne schorzenie, które wpływa na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne osoby uzależnionej. Rozpoznanie objawów uzależnienia od alkoholu jest kluczowe dla podjęcia odpowiedniego leczenia.

Człowiek trzymający butelkę z alkocholem

Alkoholizm to także bardziej rozległy problem, dotyczący otoczenia społecznego alkoholika

Alkoholizm to niezwykle ciężkie schorzenie, które przynosi cierpienie nie tylko osobie uzależnionej, ale także całemu jej otoczeniu. Choroba alkoholowa wiąże się z uzależnieniem psychicznym, fizycznym, a także ze zjawiskiem tolerancji, czyli nieustannego zwiększania dawki przyjmowanego alkoholu, mającego na celu uzyskanie identycznego efektu odurzenia.

Stopniowo nadużywanie alkoholu doprowadza do szeregu zaburzeń somatycznych, psychicznych i społecznych. Są to m.in.:

 • defekty neurologiczne,
 • uszkodzenia i schorzenia wątroby,
 • rozdrażnienie,
 • stany depresyjne i niepokój,
 • rozpad więzi społecznych,
 • pogorszenie sytuacji materialnej,
 • demoralizacja.

Leczenie alkoholizmu w dużej mierze jest uzależnione od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod jest terapia alkoholowa, która pozwala przede wszystkim pokazać pacjentowi, na czym polega uzależnienie. Leczenie choroby alkoholowej może również wiązać się z detoksykacją organizmu. Wówczas stosuje się detox alkoholowy, którego celem jest stopniowe odzwyczajanie organów wewnętrznych od toksycznej trucizny odłożone w ciele alkoholika.

W ten sposób przeprowadzone leczenie alkoholika przynosi widoczne skutki, jednak w celu osiągnięcia zadowalających efektów trzeba pamiętać, że terapia alkoholowa najskuteczniejsza jest wówczas, gdy pacjent ma pełne wsparcie ze strony rodziny. Należy być także przygotowanym na długie leczenie choroby alkoholowej. Samo zakończenie picia nie oznacza wyleczenia alkoholizmu. Istotne jest, aby leczyć i korygować postawy, odnaleźć cele czy utrwalić zdrowe relacje.

Alkoholizm – objawy psychiczne

 • Zwiększa się częstość wypijanego alkoholu,
 • Zmienia się cel picia (staje się lekiem na niepowodzenia frustracje),
 • Picie staje się stereotypem (sytuacje związane z piciem dominują życie, narasta niepokój, drażliwość w sytuacji niemożności napicia się),
 • Alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych (prowadzenie pojazdów, picie w pracy, w ciąży i karmienia piersią),
 • Notuje się incydenty upojenia,
 • Picie alkoholu niepokoi i osoby z otoczenia sugerują odstawienie lub ograniczenie picia,
 • Picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych – „ picie na klin”,
 • Nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem ( pojawią się tzw. Luki pamięciowe) 

Objawy fizyczne alkoholizmu

 • nudności i wymioty;
 • rozszerzone źrenice;
 • nadciśnienie;
 • drżenie mięśni;
 • potliwość;
 • osłabienie;
 • zaburzenia snu;
 • bóle głowy.

Choroba alkoholowa i problem rodziny dysfunkcyjnej

Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, skąd bierze się właśnie takie podejście. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rodzinie, w której obecny jest problem alkoholowy. 

Przelewanie piwa do kufla

Choroba alkoholowa, znana również jako alkoholizm, to przewlekłe i postępujące schorzenie, które wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, ale także na jej najbliższe otoczenie, w szczególności rodzinę. Rodziny, w których jeden lub więcej członków zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, często stają się rodzinami dysfunkcyjnymi, co ma dalekosiężne skutki dla wszystkich ich członków.

Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu – wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenie, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody.

Taki sposób funkcjonowania jest charakterystyczny dla WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
Za jego istnienia przeważają takie zachowania jak:

 1. Poddanie się rytmowi picia alkoholika,
 2. Przejmowanie za niego odpowiedzialności, 
 3. Obsesyjne kontrolowanie go,
 4. Pomaganie i nadmiernie opiekowanie się nim (niedopuszczanie aby ponosił pełne konsekwencje swojego picia i swoich zachowań),
 5. Zaniedbywanie samego siebie,
 6. Częste zaprzeczanie faktom (zwłaszcza temu, że partner jest uzależniony od alkoholu i stosowanie zasady „rodzinnych brudów nie pierze się na zewnątrz”).

Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Tu jednak kryje się problem trudności w podjęciu działań, mających na celu przeciwstawienie się alkoholizmowi członka rodziny. Krewni osoby pijącej odczuwają dyskomfort, związany z błędnym przekonaniem, że wystąpią przeciw niej.

Pozostaje postawić pytanie, jak się zachować i co robić żeby niedomagać w piciu. Dlatego proponujemy Tobie aby sięgnąć po odpowiednie wskazówki i podpowiedzi jakich możesz uzyskać u Nas.

Uzależnienie od alkoholu a DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Takie funkcjonowanie rodziny a w szczególności wychowywanie dzieci jest niemożliwe.

Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. Warto zatem aby DDA zaznajomiły się ze zbiorem praw, które powinny ułatwić rozliczenie z przeszłością i pomóc w dokonywaniu zmian w swoim życiu. I żyć w taki sposób w jaki sam chce. 

Doświadczenia członków rodziny dysfunkcyjnej dotkniętej alkoholizmem są różne i zależą od wielu czynników. Poszczególne osoby różnią się między sobą pod względem nasilenia i rodzaju problemów. Choroba alkoholowa wywarła jednak na nich wszystkich wiele podobieństw w sferze skutków.
A znajomość podobieństw stanowi podstawowa pomoc jakiej chcemy Ci udzielić w formie terapii.

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda terapia alkoholowa w poznańskim ośrodku AGNUS i czy jest skuteczna?

Zastanawiając się, jak leczyć alkoholizm i przestać pić, należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że choroba alkoholowa jest stanem przewlekłym, często wręcz niemożliwym do samodzielnego leczenia. Człowiek uzależniony od alkoholu może często zastanawiać się, jak przestać pić, jednak silna potrzeba głodu alkoholowego sprawia, że nawet kilkudniowa abstynencja może zakończyć się niepowodzeniem.

Dlatego w leczeniu alkoholizmu bardzo ważną rolę odgrywają specjalistyczne terapie alkoholowe, które pomagają alkoholikowi nie tylko przestać pić, ale i zrozumieć problem uzależnienia, a także łagodzą objawy towarzyszące tak zwanemu „zespołowi odstawienia”.

W naszym ośrodku leczenia alkoholizmu znajdującym się na terenie miasta Poznań, proponujemy zarówno indywidualne, jak i grupowe terapie alkoholowe, w trakcie których można opowiedzieć o swoich lękach oraz zmaganiach z uzależnieniem od alkoholu, a także dowiedzieć się jak skutecznie leczyć chorobę alkoholową. Proponowana przez nas terapia alkoholowa pozwala utrzymać abstynencję, zaleca ona czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, a także wziąć pełną odpowiedzialność za leczenie siebie i innych.

Zobacz także:

Alkoholizm to niezwykle ciężkie schorzenie, które przynosi cierpienie nie tylko osobie uzależnionej, ale także całemu jej otoczeniu. Choroba alkoholowa wiąże się z uzależnieniem psychicznym, fizycznym, a także ze zjawiskiem tolerancji, czyli nieustannego zwiększania dawki przyjmowanego alkoholu, mającego na celu uzyskanie identycznego efektu odurzenia.

Alkoholizm to także bardziej rozległy problem, dotyczący otoczenia społecznego alkoholika.

Stopniowo nadużywanie alkoholu doprowadza do szeregu zaburzeń somatycznych, psychicznych i społecznych. Są to m.in.:

 • defekty neurologiczne,
 • uszkodzenia i schorzenia wątroby,
 • rozdrażnienie,
 • stany depresyjne i niepokój,
 • rozpad więzi społecznych,
 • pogorszenie sytuacji materialnej,
 • demoralizacja.

Leczenie alkoholizmu w dużej mierze jest uzależnione od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod jest terapia alkoholowa, która pozwala przede wszystkim pokazać pacjentowi, na czym polega uzależnienie. Leczenie choroby alkoholowej może również wiązać się z detoksykacją organizmu. Wówczas stosuje się detox alkoholowy, którego celem jest stopniowe odzwyczajanie organów wewnętrznych od toksycznej trucizny odłożone w ciele alkoholika.

W ten sposób przeprowadzone leczenie alkoholika przynosi widoczne skutki, jednak w celu osiągnięcia zadowalających efektów trzeba pamiętać, że terapia alkoholowa najskuteczniejsza jest wówczas, gdy pacjent ma pełne wsparcie ze strony rodziny. Należy być także przygotowanym na długie leczenie choroby alkoholowej. Samo zakończenie picia nie oznacza wyleczenia alkoholizmu. Istotne jest, aby leczyć i korygować postawy, odnaleźć cele czy utrwalić zdrowe relacje.

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu czyli:

 1. Zwiększa się częstość wypijanego alkoholu,
 2. Zmienia się cel picia (staje się lekiem na niepowodzenia frustracje),
 3. Picie staje się stereotypem (sytuacje związane z piciem dominują życie, narasta niepokój, drażliwość w sytuacji niemożności napicia się),
 4. Alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych (prowadzenie pojazdów, picie w pracy, w ciąży i karmienia piersią),
 5. Notuje się incydenty upojenia,
 6. Picie alkoholu niepokoi i osoby z otoczenia sugerują odstawienie lub ograniczenie picia,
 7. Picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych – „ picie na klin”,
 8. Nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem ( pojawią się tzw. Luki pamięciowe) 

OZNACZA, ŻE PICIE ALKOHOLU STAJE SIĘ PROBLEMEM

Choroba alkoholowa i problem rodziny dysfunkcyjnej

Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, skąd bierze się właśnie takie podejście. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rodzinie, w której obecny jest problem alkoholowy. 

Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli o szukaniu jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mino narastających nieporozumień, konfliktów i awantur.

Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu – wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenie, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody.

Jak wygląda terapia alkoholowa w poznańskim ośrodku AGNUS i czy jest skuteczna?

Zastanawiając się, jak leczyć alkoholizm i przestać pić, należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że choroba alkoholowa jest stanem przewlekłym, często wręcz niemożliwym do samodzielnego leczenia. Człowiek uzależniony od alkoholu może często zastanawiać się, jak przestać pić, jednak silna potrzeba głodu alkoholowego sprawia, że nawet kilkudniowa abstynencja może zakończyć się niepowodzeniem.

Dlatego w leczeniu alkoholizmu bardzo ważną rolę odgrywają specjalistyczne terapie alkoholowe, które pomagają alkoholikowi nie tylko przestać pić, ale i zrozumieć problem uzależnienia, a także łagodzą objawy towarzyszące tak zwanemu „zespołowi odstawienia”.

W naszym ośrodku leczenia alkoholizmu znajdującym się na terenie miasta Poznań, proponujemy zarówno indywidualne, jak i grupowe terapie alkoholowe, w trakcie których można opowiedzieć o swoich lękach oraz zmaganiach z uzależnieniem od alkoholu, a także dowiedzieć się jak skutecznie leczyć chorobę alkoholową. Proponowana przez nas terapia alkoholowa pozwala utrzymać abstynencję, zaleca ona czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, a także wziąć pełną odpowiedzialność za leczenie siebie i innych.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.