Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Leczenie uzależnień

Uzależnienie od narkotyków – jak je rozpoznać?

Porcje narkotyków rozsypane na stoleUzależnienie od narkotyków, nazywane również narkomanią, to poważna choroba, na którą może zapaść każda osoba eksperymentująca z przyjmowaniem różnego rodzaju środków odurzających. Świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków jest wciąż dość niewielka, a tymczasem nieleczona narkomania jest schorzeniem postępującym, mogącym prowadzić nie tylko do wyniszczenia organizmu, ale w skrajnych przypadkach nawet do śmierci osoby uzależnionej.

Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych uzależnienia od narkotyków może być zmiana stylu bycia, ubierania się oraz znajomych. Takim metamorfozom mogą oczywiście towarzyszyć także inne objawy, takie jak chociażby oddalenie psychiczne, izolacja od rodziny, problemy w szkole/pracy, zaniedbywanie obowiązków, nagłe wyjścia z domu, wydawanie dużych sum pieniędzy.

Wraz z biegiem czasu, do wyżej wymienionych objawów narkomanii, mogą również dołączyć symptomy natury somatycznej uzależnienia od narkotyków. Osoby przyjmujące środki odurzające często cierpią z powodu nagłego spadku masy ciała, apatii, bezsenności, nagłych wybuchów agresji, a nawet narzekają na lęki i psychozy.

 

Skuteczne metody leczenia narkomanii

Leczenie narkomanii jest zazwyczaj procesem długotrwałym, obejmującym kilka sfer: fizyczną, psychiczną, moralną, a także społeczną. Jednym z pierwszych etapów kompleksowego leczenia uzależnienia od narkotyków jest najczęściej odtrucie organizmu, które ma na celu wyeliminowanie toksycznych substancji oraz przywrócenie utraconej na skutek nałogu równowagi biologicznej.

Aby leczenie narkomanii mogło przynieść właściwe efekty, w zasadzie powinno odbywać się w ośrodku spełniającym określone wymogi. Tzw. głód narkotykowy (zespół abstynencyjny) jest na tyle silnym odczuciem, że poradzenie sobie z nim indywidulanie jest niemal niemożliwe. Tylko specjalistyczna pomoc, nadzór lekarski i odpowiednie warunki są do tego odpowiednie.

Każdy odwyk narkotykowy przeprowadzany w naszym specjalistycznym ośrodku leczenia narkomanii i innych uzależnień, odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarskim. Jest on jednocześnie wstępem do dalszej terapii, pozwalając pacjentowi powrócić do sprawności fizycznej oraz odzyskać formę psychiczną. Dopiero po odtruciu, możliwe jest dobranie odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego – może to być terapia indywidualna bądź grupowa. Dobre efekty w leczeniu uzależnienia od narkotyków przynoszą również różne formy psychoedukacji.