Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Leczenie uzależnień

Uzależnienie od komputera i Internetu – główne objawy

Ręce z klawiszami od klawiaturyUzależnienie od komputera i Internetu, tuż obok narkomanii czy alkoholizmu, jest kolejnym poważnym nałogiem, który wciąga coraz większą liczbę młodych ludzi na całym świecie. Chociaż jest to zjawisko stosunkowo nowe, to jednak uzależnienie o tym charakterze przybiera na sile i coraz częściej Internet, komputer albo gra traktowane są jako prosty sposób na ucieczkę od realnej rzeczywistości. Młodzi ludzie nie mają świadomości tego, że uzależnienie od gier komputerowych, Internetu lub samego komputera jest rzeczywistym zagrożeniem, wymagającym leczenia. Największym problemem aktualnie wydaje się być „siecioholizm” (uzależnienie od Internetu), jednak należy także zwrócić uwagę na kwestię uzależnienia od komputera oraz gier komputerowych.

Zespół uzależnienia od Internetu oraz gier internetowych polega przede wszystkim na wielogodzinnym korzystaniu z globalnej sieci, co przekłada się na stopniową utratę zdrowia w sferach:

  • - psychicznej,
  • - fizycznej,
  • - interpersonalnej,
  • - społecznej oraz rodzinnej.

Właśnie dlatego leczenie nałogów typu uzależnienie od Internetu, komputera czy rozrywek takich jak gry komputerowe opiera się na długotrwałym procesie. Stwierdzono, że osoby uzależnione od komputera i Internetu na ogół spędzają czas na takich formach rozrywki w Internecie, jak:

  • - komunikatory internetowe,
  • - gry online,
  • - czat (porozumiewanie się w formie pisemnej z innymi osobami korzystającymi z Internetu),
  • - różnego rodzaju fora dyskusyjne oraz listy adresowe.

Należy zdawać sobie sprawę, iż zasadniczą kwestią uzależnienia od komputera czy Internetu nie jest sam sprzęt czy globalna sieć, a utrata kontroli na skutek sięgania po określone formy korzystania z w/w narzędzi.

 

Efektywne leczenie uzależnień od internetu i komputera

Dzieci przy komputerzeW odróżnieniu od innych nałogów, leczenie uzależnienia od Internetu, komputera czy gier komputerowych zasadniczo nie różni się od siebie. Polega przede wszystkim na odpowiedniej do wieku i rodzaju uzależnienia psychoterapii, której celem jest nauka nowych zachowań, a następnie wcielanie ich w życie. Ma to na celu zlikwidowanie dotychczasowych – błędnych przyzwyczajeń i uświadomienie, jak duże zagrożenie stwarza nadmierne poświęcanie czasu sprzętom komputerowym. Tylko długofalowe leczenie może sprawić, że problem uzależnienia od komputera czy gier komputerowych zostanie w pełni zażegnany.

Ważną kwestią jest też uświadamianie istnienia takiego zagrożenia. Komputer i Internet to narzędzia pracy czy nauki, więc pojawia się ryzyko niedostrzeżenia faktu skrajnego podporządkowania swojego życia tym technicznym innowacjom.

Na ogół decyzja o tym, że uzależnienie od Internetu czy komputera wymaga leczenia zostaje podjęta w momencie, gdy osoba chora sama dostrzeże różnicę między zdrowym a patologicznym korzystaniem ze sprzętu komputerowego czy form porozumiewania się przy pomocy klawiatury. W trakcie leczenia uzależnienia od komputera, Internetu czy gier komputerowych często konieczne okazuje się zamontowanie w komputerze odpowiedniego alarmu, który informuje o zbyt długim czasie spędzonym przed monitorem komputera i jest niejako wskazówką do przejścia do innej aktywności. Takie metody, monitorujące czas w komputerze, w dużej mierze usprawniają leczenie i pomagają powrócić pacjentowi do normalnego funkcjonowania.