Syndrom Współuzależnienia – Zrozumieć i Pomóc Bliskim

Syndrom współuzależnienia – bo tak nazywamy te psychologiczne skutki – jest stosunkowo najczęściej spotykany u żon osób uzależnionych od alkoholu (lub innych substancji psychoaktywnych, czy hazardu). Wraz ze wzrastającym uzależnieniem wzrasta poziom zaniedbywania zobowiązań zawodowych oraz rodzinnych. Najważniejsze staje się zaspokajanie alkoholowego głodu oraz ukrywanie tej potrzeby przed innymi ludźmi.

Jednak, aby ujawniły się cechy współuzależnienia, nie wystarczy związać się z alkoholikiem. Jak wskazują badania, w bliskie relacje z osobami uzależnionymi często wchodzą osoby, które w dzieciństwie nie miały zaspokojonej potrzeby bliskości czy opiekuńczości. To spowodowało, że ich poczucie własnej wartości jest zaniżone. Osobie takiej często brakuje umiejętności w wyznaczaniu granic psychologicznych oraz ma ona tendencje do popadania w skrajności w emocjach, zachowaniu, a także podejmowaniu decyzji.

Z powodu trudnych doświadczeń z dzieciństwa osoba (częściej kobieta, bo to właśnie kobiety należą do większości w przypadku osób współuzależnionych) w sposób nieświadomy wybiera na partnera mężczyznę wpisującego się w jej sposób funkcjonowania.

Cechy Osoby Współuzależnionej

Syndrom współuzależnienia charakteryzuje określony zespół cech osobowości w obszarze między innymi emocjonalnym oraz relacji z innymi. W sferze emocjonalnej osoba współuzależniona często jest bardziej podatna na występowanie zaburzeń lękowych oraz depresyjnych. Z powodu swojej emocjonalnej niestabilności może mieć do siebie mało zaufania oraz znacznie zaniżać swoje poczucie wartości. W związku z tym często niechętnie podejmuje się aktywności mających na celu jej własny rozwój, a zamiast tego jest raczej pasywna i uległa. W kontaktach z innymi osoba z syndromem współuzależnienia może dążyć do przejęcia kontroli nad innymi, choć często unika kontaktów, izolując się z powodu osłabionej zdolności do komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań.

Kogo Może Dotknąć Współuzależnienie?

Syndrom współuzależnienia najczęściej dotyka nieuzależnionego partnera osoby uzależnionej, jednak wiele jego objawów może być także widocznych u dzieci osób uzależnionych. Choroba alkoholowa jednego z rodziców, która pochłania całą uwagę dorosłych członków rodziny, wprowadza w życie dzieci poczucie niepewności i nieprzewidywalności. To często prowadzi do wykształcenia postawy obronnej, polegającej na przyjmowaniu różnych ról mających pomóc dziecku odnaleźć się w nowej sytuacji, takich jak „bohater” czy „kozioł ofiarny”.

Jakie Role Mogą Przyjmować Dzieci Osób Uzależnionych?

„Bohater” to dziecko, które staje się podporą rodziny, najczęściej najstarsze. Ma dostarczać rodzinie poczucie wartości, stara się nie sprawiać kłopotów, jest grzeczne i dobrze radzi sobie w szkole. Czuje się w obowiązku wykonywania zadań osoby uzależnionej. „Kozioł ofiarny” to często młodsze dziecko, które nie jest w stanie konkurować ze starszym rodzeństwem, czuje się odstawione na bok i szuka wsparcia poza domem, stwarzając wiele problemów zarówno w domu, jak i w szkole, często popadając w konflikty z prawem i uzależniając się od alkoholu lub narkotyków.

Psychoterapia Współuzależnień

Terapia dla osób współuzależnionych jest długim i trudnym procesem. Osoba cierpiąca na syndrom współuzależnienia boryka się z problemami z dwóch stron: swojej oraz bliskiej uzależnionej osoby. Te dwa obszary wzajemnie na siebie wpływają i należy patrzeć na nie całościowo.

Terapia współuzależnienia często zaczyna się od interwencji dotyczącej konkretnej sytuacji z udziałem osoby uzależnionej. Z czasem okazuje się, że problem dotknął całej rodziny, która musiała nauczyć się funkcjonować w sposób współgrający z uzależnieniem jednego z jej członków. Terapia współuzależnienia opiera się na spotkaniach indywidualnych lub grupowych z psychologiem-terapeutą uzależnień. Indywidualna terapia jest zazwyczaj krótkoterminowa, natomiast na spotkania grup wsparcia można uczęszczać przez dłuższy czas, zgodnie z własnymi potrzebami.

Ponieważ syndrom współuzależnienia dotyka różnych obszarów funkcjonowania, osoby współuzależnione po zakończeniu terapii często decydują się na pogłębioną terapię wglądową. Taka forma terapii skupia się na pracy nad sobą, nad zmianą i leczeniem zaburzeń osobowości.

Jak Wygląda Terapia Osób Współuzależnionych?

Terapia osób współuzależnionych obejmuje indywidualne spotkania z psychoterapeutą, gdzie omawia się problemy emocjonalne i relacyjne. Terapia grupowa natomiast oferuje wsparcie i dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami borykającymi się z podobnymi problemami. Dzięki temu pacjenci uczą się, że nie są sami i że ich doświadczenia są zrozumiałe i wspólne dla wielu osób.

W Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień AGNUS terapia współuzależnienia jest prowadzona przez doświadczonych terapeutów, którzy pomagają pacjentom zrozumieć swoje emocje, nauczyć się stawiania granic oraz budowania zdrowych relacji. Terapia współuzależnienia jest procesem wymagającym zaangażowania i motywacji, ale przynosi znaczące rezultaty w postaci poprawy jakości życia, zdrowia emocjonalnego i relacji z bliskimi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych programów terapii współuzależnienia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów i pomagają w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem. W AGNUS zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie terapii, prowadzące do trwałej zmiany i zdrowia emocjonalnego.

Alkoholizm w rodzinie

Pozostaje więc pytanie, jak zachować się i co robić, żeby nie pomagać w piciu i nie przyczyniać się do pogłębiania alkoholizmu. Dlatego podpowiadamy, by sięgnąć po odpowiednie wskazówki i podpowiedzi, jakie możesz uzyskać u nas. Jako doświadczony ośrodek specjalizujący się w leczeniu uzależnienia od alkoholu oferujemy pomoc rodzinie alkoholika, pomagając łagodzić skutki nałogu, poprawić stan zdrowia, a także odbudować relacje rodzinne.

skutki alkoholizmu w rodzinie

Alkoholizm w rodzinie stanowi poważną chorobę, która zazwyczaj dotyczy wszystkich jej członków

Najczęściej od trunków alkoholowych są uzależnieni mężczyźni: mężowie i ojcowie, a także kobiety. Alkoholizm, czyli regularne nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny wywołuje u pozostałych domowników strach, lęk, wstyd i upokorzenie.

Wystarczą dwa lata życia z czynnym alkoholikiem, aby u partnera pojawiły się objawy współuzależnienia. Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do odwlekania decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc.

Bliscy alkoholika zmagają się z wieloma sprzecznymi odczuciami. Z jednej strony nie akceptują nałogu, z drugiej zaś starają się doprowadzić do „oswojenia” alkoholizmu. Bywa, że w rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu pojawia się pomysł, aby wysłać ją na przymusowe leczenie. Jednocześnie narasta wątpliwość, czy nie jest to przejaw nielojalności wobec członka rodziny. Można zatem wysnuć wniosek, że bliscy nie radzą sobie z tym problemem. W końcu nikt tego nas nie uczy.

Fachowa pomoc rodzinie alkoholika

Pomoc rodzinie alkoholika, która jest udzielana w naszym ośrodku, opiera się przede wszystkim na psychoterapii, mającej na celu poszukiwanie mechanizmów współuzależnienia. Poprzez zrozumienie, jakie mechanizmy regulują współuzależnienie alkoholowe, rodziny odrzucają swoje błędne i nieskuteczne postawy. Na tym można budować inne podejście i myślenie o nałogu. Stopniowa pomoc ratuje współuzależnionych i daje im szansę na uwolnienie się od jarzma alkoholizmu i związanych z nim trudnych przeżyć.

Alkoholizm jest chorobą, która dotyka wszystkich członków rodziny, nie tylko osobę uzależnioną. W Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień AGNUS oferujemy wsparcie i profesjonalną pomoc, aby pomóc rodzinom przezwyciężyć skutki alkoholizmu i odzyskać zdrowie psychiczne oraz emocjonalne. Razem możemy pracować nad przywróceniem harmonii i równowagi w Twoim życiu rodzinnym.

Scroll to Top
Nie czekaj. Zadzwoń teraz.