Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

533 221 555 czynne 24/7 You Tube Google Plus

Blog
wtorek, 05 listopad 2019 13:43

Przymusowe leczenie alkoholizmu

Wśród uzależnień XXI w. alkoholizm jest zdecydowanie dominującym. Dotyczy on nie tylko osób wychowujących się w patologicznych rodzinach czy środowiskach. Coraz częściej staje się problemem nastolatków oraz osób pełniących na co dzień wysokie stanowiska w firmach, na uczelniach, w instytucjach publicznych. Z racji tego, że jest chorobą przewlekłą, wymaga specjalistycznego leczenia. Dobrowolne poddanie mu się przez alkoholika jest najbardziej komfortową sytuacją zarówno dla niego, jak i całej rodziny. Znacznie trudniejszym procesem jest skierowanie kogoś na przymusowe leczenie, które dopuszcza Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział: BLOG